BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

HỌP BÁO CÔNG BỐ SỔ TAY CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DNNVV TRONG LĨNH VỰC CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM

  • Thời gian

    28 tháng 06, 2023 - 8:30 AM (Đã diễn ra)

  • Hình thức

    Trực tiếp

  • Địa điểm

    Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Chia sẻ

Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Dự án USAID LinkSME xây dựng Sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp lĩnh vực chế biến và phân phối thực phẩm nhằm cung cấp kiến thức nền tảng, hướng dẫn lộ trình và giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Nhằm công bố và phổ biến rộng rãi Sổ tay tới cộng đồng doanh nghiệp, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính mời quý Đơn vị tham dự buổi Họp báo công bố Sổ tay Chuyển đổi số cho DNNVV trong lĩnh vực chế biến và phân phối thực phẩm.

– Thời gian: 09:00 ngày 28/06/2023 (Thứ Tư).

– Địa điểm: Hội trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Hà Nội.

– Chủ trì: Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT); Trung tâm chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ NN&PTNT); Dự án USAID LinkSME.

(Chương trình dự kiến kèm theo).

Mọi thông tin xin liên hệ Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đồng chí Phạm Thanh Tùng, Số điện thoại: 0833.840.777, email: chuyendoiso.mpi@gmail.com)


Chương trình dự kiến:

Thời gian

Hoạt động

08:30 – 09:00

Đón tiếp đại biểu

09:00 – 09:05

Giới thiệu

09:05 – 09:20

Phát biểu công bố

– Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Lãnh đạo Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

09:20 – 09:40

Giới thiệu Sổ tay chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực chế biến và phân phối thực phẩm

Chuyên gia chuyển đổi số Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số 2021-2025 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

09:40 – 09:55

Chia sẻ của một số chuyên gia, doanh nghiệp về Sổ tay

09:55 – 10:00

Kết thúc