BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chứng nhận
 • Cấp độ
 • Lý thuyết và thực hành
 • Nghiệp vụ
 • Đơn vị cung cấp
 • Đối tượng
 • Theo trụ cột

Video đào tạo 10: Chuyển đổi số – Góc nhìn người triển khai

Miễn phí

Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chứng nhận hoàn thành: Không có

 • 566 Lượt xem
 • 1 Học viên đã tham gia

Khóa học trang bị các kiến thức cần thiết cho trưởng bộ phận, chuyên viên CNTT của các doanh nghiệp trong việc tiến hành Chuyển Đổi Số: từ các khái niệm về các công nghệ cốt lõi cho Chuyển Đổi Số đến những giải pháp tích hợp công nghệ trong sản xuất và kinh doanh; từ việc chuẩn bị, lên kế hoạch cho quá trình Chuyển Đổi Số đến việc thực hiện quá trình Chuyển Đổi Số thành công:

 • Vai trò của bộ phận IT trong CĐS của doanh nghiệp
 • Vai trò của bộ phận nghiệp vụ trong CĐS của doanh nghiệp 
 • Ví dụ triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực 

Không có đánh giá nào

Các khoá học liên quan