BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chứng nhận
 • Cấp độ
 • Lý thuyết và thực hành
 • Nghiệp vụ
 • Đơn vị cung cấp
 • Đối tượng
 • Theo trụ cột

Video đào tạo 14: Chuyển đổi số DNNVV sản xuất công nghiệp

Miễn phí

Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chứng nhận hoàn thành: Không có

 • 459 Lượt xem
 • 1 Học viên đã tham gia

Xu hướng chuyển đổi số đã và đang có tác động mạnh mẽ, mang đến cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam thay đổi và phát triển, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bằng cách áp dụng công nghệ số và khai thác tiềm năng của môi trường số hóa, doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị mới và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Để giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt được xu thế chung, Cục Phát triển doanh nghiệp phối hợp với dự án USAID LinkSME xây dựng chuỗi video đào tạo cơ bản về chuyển đổi số trong các lĩnh vực và khía cạnh phổ biến của doanh nghiệp.

 • Chuyển đổi số DNNVV sản xuất công nghiệp
  Tải xuống

Không có đánh giá nào

Các khoá học liên quan

Video đào tạo 19: Tổng quan chuyển đổi số nghiệp vụ quản trị quan hệ khách hàng...

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC