BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Hội thảo “Phát triển năng lực Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp”

GIỚI THIỆU Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số 2021-2025 cùng Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức: Hội thảo “Phát triển năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp” 1. Thời gian: 13g00 – 17g00, thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm […]...