BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Gói Bắt đầu CĐS (Start Digital)

  • 26 tháng 11, 2021 - 8:42 AM

  • Chia sẻ:

Hỗ trợ các doanh nghiệp mới bắt đầu chuyển đổi số

Các sự kiện khác

Thứ Năm - 8:00 am

18

tháng 08
(Sau 1 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Đào tạo Chuyển đổi số hướng tới thị trường toàn cầu cho doanh nghiệp nhỏ...

  • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
  • Địa điểm: Trực tiếp
Thứ Sáu - 8:00 am

19

tháng 08
(Sau 2 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương: Góc nhìn người triển...

  • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
  • Địa điểm: Trực tiếp