BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Gói hỗ trợ xây dựng Chiến lược và Lộ trình Chuyển đổi số (Đợt 2)

  • 23 tháng 06, 2022 - 3:12 PM

  • Chia sẻ:

Dự kiến hỗ trợ cho 25 doanh nghiệp được lựa chọn trong năm 2022

Các sự kiện khác

Thứ Tư - 8:00 am

04

tháng 10
(Sau 2 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam 2023

  • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
  • Địa điểm: Trực tiếp
Tags: