BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Start digital

Nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh mới bắt đầu chuyển đổi số, hoàn thiện mô hình, quy trình sản xuất kinh doanh, Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi xướng, phối hợp với các đối tác triển khai gói Bắt đầu Chuyển đổi số (Start Digital).  

Chú ý: Chương trình liên tục cập nhật các hỗ trợ từ các đối tác công nghệ đồng hành triển khai Gói Start Digital. 

 

Đối Tượng

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh muốn hoàn thiện, bắt đầu chuyển đổi số thích ứng với xu hướng và bối cảnh mới.

Ưu Tiên

các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong một số lĩnh vực như sản xuất, chế biến chế tạo, nông nghiệp, du lịch.

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ

VNPT

– Tư ấn miễn phí việc ứng dụng các sản phẩm dịch vụ số doanh nghiệp phục vụ chuyển đổi số cho DN
– Miễn phí sử dụng trong 03 tháng gói sản phẩm SME_Trial bao gồm: Hóa đơn điện tử, Hợp đồng điện tử và Ký số từ xa.
– Miễn phí 1000 gói cước sử dụng dịch vụ Tổng đài CSKH đa phương tiện trong 12 tháng.
– Giảm 10% gói cước trong vòng 12 tháng cho các gói cước tích hợp (Hóa đơn điện tử, Kê khai bảo hiểm xã hội, Ký số từ xa, FiberVNN, Tổng đài CSKH đa phương tiện)