BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên được...

Tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên được công bố chính thức cho cộng đồng doanh nghiệp (Hà Nội) – Ngày 17/8/2021, tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp được công bố nhằm đưa ra các kiến thức, lộ trình và các giải...

Tư vấn chuyên sâu, xây dựng lộ trình CĐS riêng cho từng doanh nghiệp

Ngày 13,14/10/2021, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành tư vấn cho 06 doanh nghiệp quy mô vừa để hỗ trợ xây dựng Lộ trình CĐS riêng và cụ thể cho từng doanh nghiệp. Ngày 13,14/10/2021, Chương trình hỗ trợ...

Hội thảo ” Chuyển đổi số doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk”

Ngày 8/10/2021, tại Hội thảo “Chuyển đổi số Doanh nghiệp tại địa bàn Đắk Lắk”, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham gia chia sẻ về tổng quan chuyển đổi số trong doanh nghiệp tại Việt Nam, và giới thiệu về Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển...