BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Hội nghị Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Ninh Thuận – Cơ hội, thách...

Trong thời gian triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Cục Phát triển doanh nghiệp nhận được Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 24/03/2022 của UBND Tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn...

[Chuỗi đào tạo CĐS]_Khóa 01_Khóa học căn bản về chuyển đổi số doanh nghiệp

GIỚI THIỆU 1.Tên khóa học: Khóa học căn bản về Chuyển đổi số 2.Mục tiêu khóa học: Giúp học viên nắm được kiến thức căn bản, các khái niệm, lợi ích, tầm quan trọng, các mục tiêu, đối tượng, phạm vi của các dự án CĐS 3. Đối tượng: Lãnh đạo các cấp quản lý và...

Chuyển đổi số doanh nghiệp truyền thống: Lộ trình và Kế hoạch hành động

GIỚI THIỆU Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng một Lộ trình và Kế hoạch hành động chuyển đổi số cụ thể để dễ dàng thích ứng với những xu hướng mới, đáp ứng những mong đợi của khách hàng và nhu cầu của thị trường, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế […]...

Hội thảo “Phát triển năng lực Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp”

GIỚI THIỆU Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số 2021-2025 cùng Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức: Hội thảo “Phát triển năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp” 1. Thời gian: 13g00 – 17g00, thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm […]...

Hội thảo Chuyển đổi số cho Danh nghiệp nhỏ và vừa cơ hội, thách thức và giải...

GIỚI THIỆU   Thời gian Hoạt động 13:00 – 13:30 Đăng ký đại biểu 13:30 – 13:35 Giới thiệu 13:35 – 13:40 Phát biểu khai mạc Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 13:40 – 13:45 Phát biểu chào mừng Bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc, USAID/Việt Nam 13:45 – […]...