BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Giải pháp chuyển đổi số

Bộ lọc
  • Nhóm giải pháp chuyển đổi số
  • Quy mô doanh nghiệp
  • Giải pháp ưu đãi

Phần mềm quản lý SPHACY GDP - Ứng dụng thông minh cho cơ sở bán buôn trong kinh doanh Dược phẩm

GP.2023.105

Mức chiết khấu: 25% trên giá công bố kèm theo Quyết định Áp dụng chính sách Ưu đãi cho Doanh nghiệp SME

Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu, Liên hệ giải pháp Lưu vào danh mục

Mức chiết khấu: 25% trên giá công bố kèm theo Quyết định Áp dụng chính sách Ưu đãi cho Doanh nghiệp SME

Đối tượng hướng tới:

Siêu nhỏ (Doanh thu năm dưới 3 tỷ VNĐ), Nhỏ (Doanh thu năm từ 3-50 tỷ VNĐ), Vừa (Doanh thu năm từ 50-200 tỷ VNĐ), Lớn (Doanh thu năm trên 200 tỷ trở lên),

Doanh nghiệp cung cấp:

CÔNG TY CỔ PHẦN SPHACY

Chưa có đánh giá

Download profile công ty

- Đảm bảo dữ liệu kết nối liên thông Dược Quốc Gia theo quy định.

- Điều kiện cần để đảm bảo cấp đạt chuẩn GDP.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đội ngũ chuyên nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống bảo mật đạt chuẩn.

- Tiết kiệm: tiết kiệm chi phí, nhân công triển khai khi tự liên thông Dược Quốc Gia.

- Chuyển đổi số: Tư vấn chiến lược lâu dài cho giải pháp Chuyển đổi số, phát triển rộng rãi kênh bán và mạng lưới khách hàng.

Import/ Export hóa đơn - dữ liệu từ phần mềm khác

Nhập kho - Xuất kho - Chuyển kho

Hệ thống báo cáo chuyên ngành Dược - Báo cáo quản trị

Power BI - Công cụ phân tích và quản lý dữ liệu

Kênh tuyển dụng và tư vấn pháp lý cho Khách hàng

Mua/ Bán sản phẩm trên sàn thuốc

Không có đánh giá nào

Mức chiết khấu: 25% trên giá công bố kèm theo Quyết định Áp dụng chính sách Ưu đãi cho Doanh nghiệp SME

Một số giải pháp khác

SmartDOCS - Hệ thống lưu trữ và quản lý tài liệu

GP.2022.42

SmartDOCS là giải pháp toàn diện cho phép doanh nghiệp liên kết tất cả các dữ liệu quan trọng của mình, tạo ra nguồn tham...

Nghiệp vụ quản lý, Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu, Con người & tổ chức, Liên hệ giải pháp

Đối tượng hướng tới:

Vừa (Doanh thu năm từ 50-200 tỷ VNĐ),
Lớn (Doanh thu năm trên 200 tỷ trở lên),

Doanh nghiệp cung cấp:

Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Chưa có đánh giá

SmartOCR - Giải pháp nhận diện chữ viết, số hoá văn bản

GP.2022.43

SmartOCR là phần mềm cho nhận dạng chữ viết tay và trích xuất các ký tự từ dữ liệu hình ảnh chuyển đổi sang text tiếng...

Nghiệp vụ quản lý, Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu, Liên hệ giải pháp

Đối tượng hướng tới:

Vừa (Doanh thu năm từ 50-200 tỷ VNĐ),
Lớn (Doanh thu năm trên 200 tỷ trở lên),

Doanh nghiệp cung cấp:

Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Chưa có đánh giá