BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Giải pháp chuyển đổi số

Bộ lọc
  • Nhóm giải pháp chuyển đổi số
  • Quy mô doanh nghiệp
  • Giải pháp ưu đãi

HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH TRỰC TUYẾN G-OFFICE

GP.2022.85

Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá cụ thể GMO hỗ trợ Quý doanh nghiệp

Nghiệp vụ quản lý, Con người & tổ chức, Liên hệ giải pháp Lưu vào danh mục

Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá cụ thể GMO hỗ trợ Quý doanh nghiệp

Đối tượng hướng tới:

Siêu nhỏ (Doanh thu năm dưới 3 tỷ VNĐ), Nhỏ (Doanh thu năm từ 3-50 tỷ VNĐ), Vừa (Doanh thu năm từ 50-200 tỷ VNĐ),

Doanh nghiệp cung cấp:

Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Chưa có đánh giá

Download profile công ty

1. Thiết lập phương thức điều hành mới thông qua Phần mềm quản lý đa cấp phân quyền mềm dẻo, chủ động thay đổi luồng nghiệp vụ và cơ cấu tổ chức trên phần mềm mà không phụ thuộc đơn vị cung cấp 2. Theo dõi trực tiếp, thiết lập thời hạn xử lý và đánh giá từng công việc giúp Doanh nghiệp tăng khả năng kiểm soát chất lượng, tăng hiệu quả hoạt động 3. Quản lý tập trung thông qua đa phương tiện giúp Doanh nghiệp tăng tốc độ xử lý công việc và ra quyết định, thuận tiện sử dụng mọi lúc – mọi nơi 4. Kết nối hoạt động toàn Doanh nghiệp trên nền tảng số, tăng năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng trước biến động khách quan

1. Quản lý hồ sơ công việc Phân quyền nhiều cấp Quy trình động linh hoạt Tăng hiệu quả xử lý công việc

2. Quản lý giao việc Quản lý tập trung và hiệu quả Tiện ích, hiệu suất

3. Quản lý cộng tác nội bộ Phối hợp công việc giữa các bộ phận

4. Thiết lập SLA và theo dõi tiến độ Thiết lập thời gian hoàn thành Theo dõi tiến độ Đánh giá kết quả

5. Mọi lúc - mọi nơi Tương tác tức thời trên máy tính và di động

6. Chức năng chung Thay đổi Phòng/ban Tải file đính kèm Phân công lại Tạo mới Template Cập nhật kết quả Báo cáo thông kê

Không có đánh giá nào

Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá cụ thể GMO hỗ trợ Quý doanh nghiệp

Một số giải pháp khác

SmartDOCS - Hệ thống lưu trữ và quản lý tài liệu

GP.2022.42

SmartDOCS là giải pháp toàn diện cho phép doanh nghiệp liên kết tất cả các dữ liệu quan trọng của mình, tạo ra nguồn tham...

Nghiệp vụ quản lý, Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu, Con người & tổ chức, Liên hệ giải pháp

Đối tượng hướng tới:

Vừa (Doanh thu năm từ 50-200 tỷ VNĐ),
Lớn (Doanh thu năm trên 200 tỷ trở lên),

Doanh nghiệp cung cấp:

Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Chưa có đánh giá

SmartOCR - Giải pháp nhận diện chữ viết, số hoá văn bản

GP.2022.43

SmartOCR là phần mềm cho nhận dạng chữ viết tay và trích xuất các ký tự từ dữ liệu hình ảnh chuyển đổi sang text tiếng...

Nghiệp vụ quản lý, Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu, Liên hệ giải pháp

Đối tượng hướng tới:

Vừa (Doanh thu năm từ 50-200 tỷ VNĐ),
Lớn (Doanh thu năm trên 200 tỷ trở lên),

Doanh nghiệp cung cấp:

Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Chưa có đánh giá