BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Giải pháp chuyển đổi số

Bộ lọc
  • Nhóm giải pháp chuyển đổi số
  • Quy mô doanh nghiệp
  • Giải pháp ưu đãi

E365 - GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC HRM

GP.2022.89

Tính theo gói người dùng/ tháng/ quý/ năm Được công bố tại website: https://www.ecom365.app/

Nghiệp vụ quản lý, Con người & tổ chức, Chuỗi cung ứng, Liên hệ giải pháp Lưu vào danh mục

Tính theo gói người dùng/ tháng/ quý/ năm Được công bố tại website: https://www.ecom365.app/

Đối tượng hướng tới:

Siêu nhỏ (Doanh thu năm dưới 3 tỷ VNĐ), Nhỏ (Doanh thu năm từ 3-50 tỷ VNĐ), Vừa (Doanh thu năm từ 50-200 tỷ VNĐ),

Doanh nghiệp cung cấp:

CÔNG TY TNHH ECOM365

Chưa có đánh giá

Download profile công ty

- Giảm thiểu thao tác quản lý thủ công.

- Hỗ trợ quản lý điểm danh cho đội ngũ nhân sự ngoài văn phòng, hoăc không có điều kiện chấm

- Dễ dàng quản lý dữ liệu trên nền tảng web.

- Nền tảng chấm công có sẵn trên thiết bị hệ điều hành iOS và Android.

- Quản lý chấm công

- chấm công hộ trực tuyến qua ứng dụng di động ghi nhận vị trí, hình ảnh theo thời gian thực

- Thiết lập ca làm việc phù hợp nhu cầu quản lý.

- Tính lương tự động theo nhiều hình thức

Không có đánh giá nào

Tính theo gói người dùng/ tháng/ quý/ năm Được công bố tại website: https://www.ecom365.app/

Các công ty đã yêu cầu dịch vụ

Công ty Phần mềm FAST

Yêu cầu ngày: 12 tháng 12, 2022

Chưa có đánh giá

Một số giải pháp khác

SmartDOCS - Hệ thống lưu trữ và quản lý tài liệu

GP.2022.42

SmartDOCS là giải pháp toàn diện cho phép doanh nghiệp liên kết tất cả các dữ liệu quan trọng của mình, tạo ra nguồn tham...

Nghiệp vụ quản lý, Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu, Con người & tổ chức, Liên hệ giải pháp

Đối tượng hướng tới:

Vừa (Doanh thu năm từ 50-200 tỷ VNĐ),
Lớn (Doanh thu năm trên 200 tỷ trở lên),

Doanh nghiệp cung cấp:

Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Chưa có đánh giá

SmartOCR - Giải pháp nhận diện chữ viết, số hoá văn bản

GP.2022.43

SmartOCR là phần mềm cho nhận dạng chữ viết tay và trích xuất các ký tự từ dữ liệu hình ảnh chuyển đổi sang text tiếng...

Nghiệp vụ quản lý, Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu, Liên hệ giải pháp

Đối tượng hướng tới:

Vừa (Doanh thu năm từ 50-200 tỷ VNĐ),
Lớn (Doanh thu năm trên 200 tỷ trở lên),

Doanh nghiệp cung cấp:

Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Chưa có đánh giá