BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Chuyên gia chuyển đổi số

Bộ lọc
 • Nghiệp vụ tư vấn
 • Tư vấn chiến lược CĐS
 • Số năm kinh nghiệm

Nguyễn Việt Long

CN.2024.32

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Lĩnh vực chuyên môn: Chuyên gia Tư vấn chiến lược CĐS
Chuyên gia tư vấn triển khai CĐS

Đánh giá: Lượt đánh giá: 1
 • Số năm kinh nghiệm tư vấn: Trên 10 năm
 • Số dự án CĐS tiêu biểu: 4
 • Số ấn phẩm đã xuất bản: 1
 • Nghiệp vụ tư vấn chính:
  Nghiệp vụ quản lý
  Quy trình sản xuất & công nghệ
 • Ngành, lĩnh vực có kinh nghiệm:
  Xây dựng – kiến trúc , Logistic – bưu chính – kho vận
Trình độ học vấn Tiến sĩ Quản lý công nghệ, Kinh tế và Chính sách Đại học quốc gia Seoul SNU, Hàn Quốc Hội viên CPA Úc Kinh nghiệm làm việc Ông Nguyễn Việt Long hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Ernst & Young EY Việt Nam, trụ sở tại Hà Nội. Ông Long có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho nhiều Tập đoàn, doanh nghiệp về chiến lược kinh doanh, chuyển đổi mô hình kinh doanh, mô hình hoạt động với kiến thức sâu rộng về các mô hình tài chính và quy trình nội bộ. Khách hàng của ông bao gồm các bộ ngành và doanh nghiệp nhà nước cũng như tư nhân lớn trên các lĩnh vực kinh tế, từ giao thông vận tải, xây dựng, điện lực, nông nghiệp đến viễn thông và ngân hàng. Các dự án tư vấn mà ông Long đã tham gia trải dài ở nhiều lĩnh vực chuyên môn liên quan đến chuyển đổi doanh nghiệp như đề xuất và phân tích về mô hình tổ chức doanh nghiệp, cải thiện mô hình quản trị và hoạt động của doanh nghiệp, xây dựng chiến lược chuyển đối doanh nghiệp, nghiên cứu về các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp, v.v. Ngoài ra, ông Long cũng đang là tư vấn chính của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trước khi làm tiệc tại EY Việt Nam, ông Long đã từng là nhân viên chủ chốt tại Bộ Thông tin và Truyền thông, phụ trách mảng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Kinh nghiệm tư vấn
Tên dự án Thời gian triển khai Phạm vi dự án Kết quả hoạt động
Vietnam – USAID LinkSMEs Project 2020 - hiện tại Dự án do USAID tài trợ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước áp dụng chuyển đổi số trong kinh doanh, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như tăng cường liên kết với các doanh nghiệp đầu ngành. Làm việc với các bên liên quan USAID, ADB, v.v. để xác định thực trạng của Chuyển đổi số ở Việt Nam, mức độ khác nhau của chuyển đổi số ở Việt Nam. Xây dựng báo cáo về khung đánh giá mức độ sẵn sàng trong CĐS của DNVVN và đề xuất chiến lược / Lộ trình cho DNNVV và hỗ trợ chính sách / thể chế từ Chính phủ.
Development of Smart Ticketing System for Public Transportation Network in Ho Chi Minh City, Vietnam under Global Future cities programme by UK Government 2019 - hiện tại EY đang thực hiện 7 nhiệm vụ để hỗ trợ thành phố phát triển hệ thống Smart Ticketing trên bao gồm chính sách giá vé, kỹ thuật và công nghệ cho hệ thống, thiết lập thể chế xây dựng năng lực và chiến lược để thu hút công chúng. Đánh giá hiện trạng và giải pháp số cho hệ thống Smart Ticketing.
Support in developing and implementing ERM, improving internal audit 2018 Hỗ trợ khách hàng phát triển hệ thống quản trị rủi ro ERM hiệu quả Đánh giá hiện trạng khung quản trị doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức, chính sách/quy trình, dữ liệu/công nghệ, v.v. Từ đó đưa ra đề xuất cải thiện khung quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và nâng cao hiệu quả
Develop the comparative model to transform the company’s structure 2012 Hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu tổ chức để phù hợp với chiến lược mới. Phân tích hiện trạng mô hình hoạt động, so sánh với thông lệ quốc tế để xác định các yếu tố cần cải thiện. Đề xuất mô hình hoạt động mới và xác định hệ thống CNTT/phân tích dữ liệu cần thiết cho mô hình mới.
Quá trình công tác
Đơn vị công tác Thời gian làm việc Vị trí Mô tả
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 2010 - hiện tại Phó Tổng Giám đốc Ông Long có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho nhiều Tập đoàn, doanh nghiệp về chiến lược kinh doanh, chuyển đổi mô hình kinh doanh, mô hình hoạt động với kiến thức sâu rộng về các mô hình tài chính và quy trình nội bộ. Khách hàng của ông bao gồm các bộ ngành và doanh nghiệp nhà nước cũng như tư nhân lớn trên các lĩnh vực kinh tế, từ giao thông vận tải, xây dựng, điện lực, nông nghiệp đến viễn thông và ngân hàng.
Bộ Thông tin và Truyền thông 2002 – 2010 Chuyên viên Phụ trách mảng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Quá trình học tập
Tên bằng Loại bằng Thời gian Tên trường Quốc gia
Tiến sĩ Quản lý công nghệ, Kinh tế và Chính sách Giỏi 2010 Đại học quốc gia Seoul SNU Hàn Quốc
Thạc sĩ Quản lý công nghệ, Kinh tế và Chính sách Giỏi 2008 Đại học quốc gia Seoul SNU Hàn Quốc
Cử nhân Kỹ thuật Viễn thông Giỏi 1997 Đại học Giao thông vận tải Việt Nam

loan12345

21/06/2022
Ưu điểm

Test

Nhược điểm

Test

Các chuyên gia khác

Đào Trung Thành

Phó tổng giám đốc CÔNG TY TNHH TÁI CẤU TRÚC - CHUYỂN ĐỔI SỐ DR. SME

Đánh giá: Lượt đánh giá: 1
CN.2024.33

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Chưa có đánh giá
CN.2024.35

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ