BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Chuyên gia chuyển đổi số

Bộ lọc
 • Nghiệp vụ tư vấn
 • Tư vấn chiến lược CĐS
 • Số năm kinh nghiệm

Cao Minh Việt

CN.2024.39

Giám đốc công ty tư vấn Greater IP

Lĩnh vực chuyên môn: Chuyên gia Tư vấn chiến lược CĐS
Chuyên gia tư vấn triển khai CĐS

Chưa có đánh giá
 • Số năm kinh nghiệm tư vấn: Trên 10 năm
 • Số dự án CĐS tiêu biểu: 1
 • Số ấn phẩm đã xuất bản: 1
 • Nghiệp vụ tư vấn chính:
  Nghiệp vụ quản lý
  Quy trình sản xuất & công nghệ
 • Ngành, lĩnh vực có kinh nghiệm:
  Công nghệ cao , Sản xuất
Có kinh nghiệm chuyên sâu hơn 15 năm về công nghệ, sản xuất, chuyển đổi số trong doanh nghiệp lớn và SME tại Việt Nam và Nhật Bản. Với vai trò là COO của Vingroup Nhật Bản từ những ngày đầu thành lập, ông Việt đã hỗ trợ cho quá trình tìm kiếm, đánh giá các công nghệ của Nhật Bản để chuyển giao, kết hợp với Vingroup trong các lĩnh vực liên quan đến xe ô tô điện, tự động lái, smartcity, công nghệ pin,...Hiện nay, ông Việt đang là ● Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nhật VJOIN, thành viên của Mạng lưới ĐMST toàn cầu do Bộ Kế hoạch & Đầu tư hỗ trợ. ● Ủy viên Ban Chấp hành Hội Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản. ● Bình luận viên và Cố vấn cho chương trình JETRO’s DX về ‘Vietnam’s Start-up and Technology’, chương trình lựa chọn và giới thiệu các Start-up DX của Việt Nam với các doanh nghiệp Nhật Bản. ● CEO công ty tư vấn về Sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và chuyển đổi số cho doanh nghiệp
Kinh nghiệm tư vấn
Tên dự án Thời gian triển khai Phạm vi dự án Kết quả hoạt động
Vietnam - USAID LinkSMEs Project 2021 Dự án do USAID tài trợ hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME trong nước Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và xây dựng được Khung chương trình đào tạo Chuyển đổi số cho DNVVN
Quá trình công tác
Đơn vị công tác Thời gian làm việc Vị trí Mô tả
Adtec Plasma Technology 2005-2017 Quản lý Quản lý doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực điện tử - bán dẫn
Lasertech JSC 2017-2018 CEO Quản lý công ty cơ khí chế tạo máy
Vingroup Japan 2018-2019 COO Phụ trách các dự án chuyển giao công nghệ về Smartcity, Automobile
Greater IP Co.,Ltd. 2020-hiện tại CEO Tư vấn và cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ R&D, hỗ trợ xây dựng chiến lược Chuyển đổi số cho doanh nghiệp.
BAP IT CO.,LTD. 2022-hiện tại Trưởng chi nhánh Phụ trách công ty Software về xây dựng, cung cấp các giải pháp về CNTT, chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Quá trình học tập
Tên bằng Loại bằng Thời gian Tên trường Quốc gia
Thạc sỹ CNTT Thạc sỹ 2005 Trường đại học Toyohashi Nhật Bản

Không có đánh giá nào

Các chuyên gia khác

Nguyễn Việt Long

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đánh giá:
CN.2024.32

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ

Đào Trung Thành

Phó tổng giám đốc CÔNG TY TNHH TÁI CẤU TRÚC - CHUYỂN ĐỔI SỐ DR. SME

Đánh giá:
CN.2024.33

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu