BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Chuyên gia chuyển đổi số

Bộ lọc
 • Nghiệp vụ tư vấn
 • Tư vấn chiến lược CĐS
 • Số năm kinh nghiệm

Tô Đình Hiếu

CN.2022.51

Tư vấn

Lĩnh vực chuyên môn: Chuyên gia Tư vấn chiến lược CĐS
Chuyên gia tư vấn triển khai CĐS

Chưa có đánh giá
 • Số năm kinh nghiệm tư vấn: Trên 10 năm
 • Số dự án CĐS tiêu biểu: 1
 • Số ấn phẩm đã xuất bản: 1
 • Nghiệp vụ tư vấn chính:
  Nghiệp vụ quản lý
  Quy trình sản xuất & công nghệ
 • Ngành, lĩnh vực có kinh nghiệm:
  Quản trị kinh doanh , Sản xuất
20 năm Kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT & TT, Quản trị và Quản lý Doanh nghiệp.
Kinh nghiệm tư vấn
Tên dự án Thời gian triển khai Phạm vi dự án Kết quả hoạt động
Tư vấn Chiến lược và Lộ trình Chuyển đổi Số 10/2022-12/2022 DNVVN Chiến lược và Lộ trình CĐS
Quá trình công tác
Đơn vị công tác Thời gian làm việc Vị trí Mô tả
DINNOX Consulting 2021 CEO Giám đốc
Quá trình học tập
Tên bằng Loại bằng Thời gian Tên trường Quốc gia
Thạc sĩ Hệ thống thông tin doanh nghiệp Thạc sĩ 2019 Heilbronn Đức

Không có đánh giá nào

Các chuyên gia khác

Nguyễn Việt Long

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đánh giá:
CN.2023.32

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ

Đào Trung Thành

Phó tổng giám đốc CÔNG TY TNHH TÁI CẤU TRÚC - CHUYỂN ĐỔI SỐ DR. SME

Đánh giá:
CN.2023.33

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu