BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Chuyên gia chuyển đổi số

Bộ lọc
 • Nghiệp vụ tư vấn
 • Tư vấn chiến lược CĐS
 • Số năm kinh nghiệm

Bùi Lê Hà

CN.2022.52

CEO

Lĩnh vực chuyên môn: Chuyên gia Tư vấn chiến lược CĐS
Chuyên gia tư vấn triển khai CĐS

Chưa có đánh giá
 • Số năm kinh nghiệm tư vấn: Trên 10 năm
 • Số dự án CĐS tiêu biểu: 1
 • Số ấn phẩm đã xuất bản: 0
 • Nghiệp vụ tư vấn chính:
  Trải nghiệm khách hàng & bán hàng đa kênh
  Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu
 • Ngành, lĩnh vực có kinh nghiệm:
  Công nghệ cao , Dịch vụ
Tốt nghiệp Thạc sĩ và Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Toulouse III | Pháp Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT, phát triển phần mềm, tư vấn CĐS... và đã nắm giữ các vị trí quan trọng tại các công ty ở Pháp và Việt Nam như: Tập đoàn Viễn Thông Quốc Gia Pháp, Tập đoàn CERFRANCE, Trung tâm CNTT Mobifone. Hiện tại là CEO của Công ty CP Công nghệ và Y tế số MedOn thuộc Tập đoàn Medlatec.
Kinh nghiệm tư vấn
Tên dự án Thời gian triển khai Phạm vi dự án Kết quả hoạt động
Vietnam – USAID LinkSMEs Project 2021-2022 Dự án do USAID tài trợ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước áp dụng chuyển đổi số trong kinh doanh, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như tăng cường liên kết với các doanh nghiệp đầu ngành Làm việc với các bên liên quan USAID, ADB, v.v. để xác định thực trạng của Chuyển đổi số ở Việt Nam, mức độ khác nhau của chuyển đổi số ở Việt Nam. Xây dựng báo cáo về khung đánh giá mức độ sẵn sàng trong CĐS của DNVVN và đề xuất chiến lược / Lộ trình cho DNNVV và hỗ trợ chính sách / thể chế từ Chính phủ
Quá trình công tác
Đơn vị công tác Thời gian làm việc Vị trí Mô tả
Công ty CP Công nghệ & Y tế số MedOn 2021 CEO Giám đốc
Quá trình học tập
Tên bằng Loại bằng Thời gian Tên trường Quốc gia
Thạc sỹ CNTT Thạc sỹ 2011 Toulouse III Pháp

Không có đánh giá nào

Các chuyên gia khác

Nguyễn Thị Thanh Uyên

Ban cố vấn Học viện Đào tạo DNNVV Việt Nam Phó Trưởng ban Phát triển Hội viên và Đào tạo Nguồn nhân lực - Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp Thành phố.

Chưa có đánh giá
CN.2024.36

Kinh nghiệm: 5-10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Trải nghiệm khách hàng & bán hàng đa kênh
Nghiệp vụ quản lý

Đỗ Hoàng Hải

Giám đốc

Chưa có đánh giá
CN.2022.40

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Trải nghiệm khách hàng & bán hàng đa kênh
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu