BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

Khóa tập huấn đào tạo Tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

 • Thời gian

  08 tháng 08, 2022 - 8:00 AM (Đã diễn ra)

 • Hình thức

  Trực tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Đơn vị tổ chức

  Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp , Dự án USAID LinkSME

 • Địa điểm

  Thành phố Hồ Chí Minh

 • Chia sẻ
 1. Đơn vị tổ chức:

Khóa tập huấn đào tạo “Tư vấn Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp” do Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) tổ chức.

 1. Thời gian và hình thức:

– Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

– Thời gian 08-09/08/2022

– Hình thức đào tạo: trục tiếp

– Link đăng ký: ldp.to/DAOTAOTOT 

 1. Mục tiêu:

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm cung cấp các kiến thức, phương pháp, công cụ tư vấn tổng quát và đồng bộ áp dụng trong Mạng lưới chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số thuộc Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng tư vấn, hoạt động của Mạng lưới.

 1. Nội dung chính: (Chương trình chi tiết kèm theo)

Khóa tập huấn gồm 4 chuyên đề chính:

(i) Đào tạo tổng quát về chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hướng dẫn đánh giá mức độ sẵn sàng, mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp;

(ii) Giới thiệu phương pháp và quy trình tư vấn xây dựng lộ trình, hệ thống tiêu chí, bảng biểu áp dụng (đào tạo nền tảng);

(iii) Tổng quát về chuyển đổi số trong doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất công nghiệp và nông nghiệp; và

(iv) Trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về một số ví dụ chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

*Đây là khóa đào tạo tập huấn đòi hỏi các yêu cầu tham gia đầu vào của mạng lưới chuyên gia tư vấn nên có sàng lọc về các tiêu chí đủ điều kiện tham gia cũng như tính cam kết với chương trình.

 1. Mục tiêu mong đợi
 • Nâng cao năng lực cho chuyên gia tư vấn.
 • Cung cấp các công cụ tư vấn mà các chuyên gia tư vấn có thể áp dụng.
 • Thống nhất các phương pháp, quy trình tư vấn, bao gồm hệ thống tiêu chí đánh giá, các trụ cột đánh giá, công cụ và phương pháp phân tích đánh giá, lộ trình tư vấn, biểu mẫu áp dụng.
 1. Điều kiện để được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học
 • Học viên đã tham gia 75% số buổi học trở lên (nghĩa là không vắng mặt quá 01 buổi).
 • Thực hiện đăng ký tham gia Mạng lưới chuyên gia của Chương trình, tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Mạng lưới
 • Nghiêm túc trong quá trình tham gia tập huấn.
 1. Đối tượng: Những ứng viên đáp ứng tất cả điều kiện sau:
 • Chuyên gia tư vấn đã tham gia Hội nghị Phát triển Mạng lưới Chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số do Bộ KH&ĐT tổ chức trong năm 2022.
 • Đã có kinh nghiệm tư vấn Chuyển đổi số trong 05 năm trở lại đây.
 • Số lượng: Tối đa 50 người/ khóa (trên cơ sở sàng lọc danh sách).

Chương trình chi tiết:

NGÀY 1 – ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN

Thời gian

Hoạt động

BUỔI 1 – TỔNG QUÁT VÀ NỀN TẢNG

08:00 – 08:30

Đón khách 

08:30 – 08:40

Phát biểu khai mạc

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đại diện USAID/ Dự án USAID LinkSME

08:40 – 09:00

Khung Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số 2021-2025;

Nguyên tắc tham gia Mạng lưới chuyên gia của Chương trình

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Dự án USAID LinkSME

09:00 – 10:30

Tổng quan về chuyển đổi số trong doanh nghiệp

(Chuyên gia của Chương trình)

10:30 – 10:45

Hướng dẫn đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số

(Chuyên gia của Chương trình)

10:45 – 11:30

Thảo luận, hỏi đáp

Tất cả đại biểu

BUỔI 2 – TƯ VẤN LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

14:00 – 14:30

Giới thiệu về hoạt động hỗ trợ tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

14:30 – 15:30

Phương pháp tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp; Hệ thống các công cụ và biểu mẫu.

(Chuyên gia của Chương trình)

15:30- 16:00

Một số ví dụ cụ thể

(Chuyên gia của Chương trình)

16:00 – 17:00

Thảo luận, hỏi đáp

Tất cả đại biểu

NGÀY 2 – ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ

BUỔI 3 – CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC

08:30 – 09:45

Chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp

(Chuyên gia của Chương trình)

09:45 – 10:00

Giải lao

10:00 – 11:00

Chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp

(Chuyên gia của Chương trình)

11:00 – 11:30

Thảo luận, hỏi đáp

Tất cả đại biểu

BUỔI 4 – THẢO LUẬN VÀ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

14:00 – 15:00

Tình huống tư vấn đối với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất công nghiệp

(Chuyên gia của Chương trình)

15:00 – 15:15

Giải lao

15:15 – 16:00

Tình huống tư vấn đối với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất nông nghiệp

(Chuyên gia của Chương trình)

16:00 – 16:30

Q&A tổng thể.

16:30 – 17:00

Kết luận, bế mạc và trao chứng chỉ

Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Dự án USAID LinkSME

Các sự kiện

Thứ Ba - 12:00 am

09

tháng 04
(Sau 101 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội thảo công bố: Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023: “Thúc...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Thứ Tư - 8:00 am

04

tháng 10
(Sau 289 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam 2023

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp