BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số dành cho Quản lý doanh nghiệp TP Đà Nẵng

 • Thời gian

  30 tháng 06, 2022 - 8:08 AM (Đã diễn ra)

 • Hình thức

  Trực tiếp

 • Đơn vị tổ chức

  Bộ kế hoạch và đầu tư , Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp

 • Địa điểm

  Thành phố Đà Nẵng

 • Chia sẻ

 Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo “Chương trình đào tạo Chuyển đổi số dành cho Quản lý doanh nghiệp”.

Tại Hội thảo, chuyên gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình bày tổng quát về xu hướng công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong mô hình kinh doanh để kiến tạo mô hình kinh doanh số. 

Các sự kiện

Thứ Ba - 1:00 pm

21

tháng 03
(Sau 3 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0 CHO DNNVV

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Trực tiếp
Thứ Hai - 1:00 pm

20

tháng 02
(Sau 32 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

HỘI THẢO KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0 CHO DOANH NGHIỆP...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.