BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số dành cho Quản lý doanh nghiệp TP Đà Nẵng

 • Thời gian

  30 tháng 06, 2022 - 8:08 AM (Đã diễn ra)

 • Hình thức

  Trực tiếp

 • Đơn vị tổ chức

  Bộ kế hoạch và đầu tư , Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp

 • Địa điểm

  Thành phố Đà Nẵng

 • Chia sẻ

 Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo “Chương trình đào tạo Chuyển đổi số dành cho Quản lý doanh nghiệp”.

Tại Hội thảo, chuyên gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình bày tổng quát về xu hướng công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong mô hình kinh doanh để kiến tạo mô hình kinh doanh số. 

Các sự kiện

Thứ Hai - 8:00 am

08

tháng 08
(Sau 3 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Khóa tập huấn đào tạo Tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ Ba - 8:00 am

26

tháng 07
(Sau 16 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội nghị thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho DNNVV

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.