BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số dành cho Quản lý doanh nghiệp TP Đà Nẵng

 • Thời gian

  30 tháng 06, 2022 - 8:08 AM (Đã diễn ra)

 • Hình thức

  Trực tiếp

 • Đơn vị tổ chức

  Bộ kế hoạch và đầu tư , Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp

 • Địa điểm

  Thành phố Đà Nẵng

 • Chia sẻ

 Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo “Chương trình đào tạo Chuyển đổi số dành cho Quản lý doanh nghiệp”.

Tại Hội thảo, chuyên gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình bày tổng quát về xu hướng công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong mô hình kinh doanh để kiến tạo mô hình kinh doanh số. 

Các sự kiện

Thứ Ba - 12:00 am

09

tháng 04
(Sau 74 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội thảo công bố: Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023: “Thúc...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Thứ Tư - 8:00 am

04

tháng 10
(Sau 262 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam 2023

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp