BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

HỘI THẢO KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0 CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 • Thời gian

  20 tháng 02, 2023 - 1:00 PM (Đã diễn ra)

 • Hình thức

  Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 • Đơn vị tổ chức

  Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp , Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ

 • Địa điểm

  Khách sạn Pan Pacific Hà Nội (Số 1, đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội)

 • Chia sẻ

Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Cục Phát triển Doanh nghiệp phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) thông qua Dự án Trung tâm Chuyển đổi số tổ chức: “Hội thảo Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số và công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam do Cục Phát triển doanh nghiệp (AED) và Trung tâm chuyển đổi số Việt Nam (DTC-VN) phối hợp tổ chức. Các doanh nghiệp tham dự Hội thảo sẽ có cơ hội tiếp tục đồng hành với AED và DTC-VN trong các hoạt động tiếp theo trong năm 2023, bao gồm chương trình đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp và chương trình tư vấn hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số.

 • Lý do tổ chức: Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số và theo kịp các tiến bộ công nghệ, tích hợp các giải pháp số 4.0 và nắm bắt lợi thế từ quá trình chuyển đổi số.
 • Mục tiêu: Chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về lợi ích, tác động của chuyển đổi số và công nghiệp 4.0 đối với các nhà sản xuất trong nước để giúp các doanh nghiệp vượt qua các rào cản, triển khai thành công các giải pháp công nghệ với chi phí thấp và phát triển mạnh.
 • Danh nghĩa tổ chức: Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ.

Thông tin cụ thể về hội thảo

– Thời gian: 13:00 – 17:00, Thứ Hai, ngày 20/02/2023.

– Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội (Số 1, đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội)

– Link đăng ký: https://rtlink.me/e466e9b5

– Thành phần tham gia: Đại diện Cục PTDN, Đại diện GIZ, các hiệp hội, các doanh nhân.

– Số lượng tham dự: 100 suất trực tiếp cho các cá nhân, tổ chức đăng ký sớm nhất.

5. Nội dung, chương trình hội thảo dự kiến:

Thời gian

Hoạt động

13:00 – 13:30

Đăng ký đại biểu

13:30 – 13:45

Phát biểu khai mạc
Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đại diện Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ

13:45 – 14:00

Giới thiệu tổng quan về CĐS và công nghiệp 4.0 trên thế giới
Ông Wolfgang Wiegel – Chuyên gia cố vấn GIZ (trực tuyến)

14:00 – 14:45

Kinh nghiệm điển hình thực tiễn trên thế giới (đặc biệt của CHLB Đức) về Chuyển đổi số và công nghiệp 4.0
Ông Wolfgang Wiegel – Chuyên gia cố vấn GIZ (trực tuyến)

14:45 – 15:00

Thảo luận, hỏi đáp

Tất cả đại biểu

15:00 – 15:15

Nghỉ giải lao

15:15 – 15:30

Điện toán đám mây – giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 cho doanh nghiệp
Ông Ngô Việt Hải – Phó Tổng Giám đốc, Advantech Việt Nam

15:30 – 16:00

Hành trình chuyển đổi số và Công nghiệp 4.0 – những bước đi đầu tiên
Ông Wolfgang Wiegel – Chuyên gia cố vấn GIZ (trực tuyến)

16:00 – 16:15

Thảo luận, hỏi đáp
Tất cả đại biểu

16:15 – 16:30

Cơ hội cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa:
– Kế hoạch hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số
– Chương trình Industry 4.0 của GIZ
Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

16:30 – 16:45

Thảo luận, hỏi đáp

Tất cả đại biểu

16:45 – 16:50

Phát biểu bế mạc
Đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Các sự kiện

Thứ Ba - 12:00 am

09

tháng 04
(Sau 103 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội thảo công bố: Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023: “Thúc...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Thứ Tư - 8:00 am

04

tháng 10
(Sau 291 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam 2023

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp