BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0 CHO DNNVV

 • Thời gian

  21 tháng 03, 2023 - 1:00 PM (Đã diễn ra)

 • Hình thức

  Trực tiếp

 • Đơn vị tổ chức

  Bộ kế hoạch và đầu tư , Bộ Kế hoạch và đầu tư - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số , Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp

 • Địa điểm

  Khách sạn Saigon Prince (63 Đ. Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

 • Tags

  Chuyendoiso / congnnghiep4.0 / giz / kinhnghiemquocte

 • Chia sẻ

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tham khảo, học tập kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số và các công nghệ 4.0 để nâng cao nhận thức, bắt kịp các tiến bộ công nghệ và nắm bắt lợi thế từ quá trình chuyển đổi số. Cục Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thông qua Trung tâm Chuyển đổi số triển khai tổ chức Hội thảo: “Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số và công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

 • Thời gian: 13:00 – 17:00, Thứ Ba, ngày 21/03/2023.
 • Địa điểm dự kiến: Khách sạn Saigon Prince (63 Đ. Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)
 • Link đăng ký: https://rtlink.me/e466e9b5.

Chương trình chi tiết dự kiến:

Thời gian

Hoạt động

13:00 – 13:30

Đăng ký đại biểu

13:30 – 13:45

Phát biểu khai mạc
Đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đại diện dự án Trung tâm Chuyển đổi số, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ

13:45 – 14:00

Giới thiệu tổng quan về CĐS và công nghiệp 4.0 trên thế giới
Ông Wolfgang Wiegel – Chuyên gia cố vấn GIZ (trực tuyến)

14:00 – 14:30

Chuyển đổi số và công nghiệp 4.0 – cân nhắc chiến lược và ví dụ điển hình về một số lĩnh vực
Ông Wolfgang Wiegel – Chuyên gia cố vấn GIZ (trực tuyến)

14:30 – 15:00

Thảo luận, hỏi đáp
Tất cả đại biểu

15:00 – 15:15

Nghỉ giải lao

15:15 – 15:45

Hành trình chuyển đổi số và công nghiệp 4.0 – những bước đi đầu tiên
Ông Wolfgang Wiegel – Chuyên gia cố vấn GIZ (trực tuyến)

15:45 – 16:05

Đẩy nhanh chuyển đổi sản xuất thông minh

Doanh nghiệp cung cấp giải pháp

16:05 – 16:15

Thảo luận, hỏi đáp
Tất cả đại biểu

16:15 – 16:30

Cơ hội cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa:
– Kế hoạch hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số
– Chương trình Industry 4.0 của GIZ
Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

16:30 – 16:45

Thảo luận, hỏi đáp
Tất cả đại biểu

16:45 -16:50

Phát biểu bế mạc
Đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các sự kiện

Thứ Ba - 12:00 am

09

tháng 04
(Sau 74 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội thảo công bố: Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023: “Thúc...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Thứ Tư - 8:00 am

04

tháng 10
(Sau 262 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam 2023

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp