BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Hội thảo ” Chuyển đổi số doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk”

Ngày 8/10/2021, tại Hội thảo “Chuyển đổi số Doanh nghiệp tại địa bàn Đắk Lắk”, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham gia chia sẻ về tổng quan chuyển đổi số trong doanh nghiệp tại Việt Nam, và giới thiệu về Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển...

Bản tin hoạt động Tháng 6-8/2021

Bản tin hoạt động mô tả ngắn gọn các hoạt động và sự kiện của chương trình từ tháng 6 – 8/2021 Mời các bạn xem chi tiết tại ĐÂY

Chương trình hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp cận với giải pháp truy xuất nguồn gốc và tăng cường các lợi thế thương mại trên thị trường, Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do Cơ quan Phát triển Quốc […]

Hội thảo: Thương mại xuyên biên giới trong nền kinh tế số Cross-Border Trade In A Digital...

(Hà Nội) – Ngày 9/9/2021, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Amazon Global Selling Việt Nam đã tổ chức hội thảo trực tuyến khởi động Chương trình hỗ trợ “Bệ phóng 90 ngày cùng Amazon” dành cho hơn 50 doanh nghiệp. Chương trình là một phần...

Hội thảo: Giới thiệu khung chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

(Hà Nội) – Ngày 27/8/2021, Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và đầu tư đã tổ chức Sự kiện trực tuyến khởi động chuỗi tư vấn chuyên sâu, xây dựng Lộ trình chuyển đổi số cho hơn 30 doanh nghiệp được lựa chọn đợt...

20 Chuyên gia cùng đồng hành xây dựng sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh...

(Hà Nội) – Ngày 17/8/2021, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với 20 chuyên gia để cùng thảo luận xây dựng sổ tay CĐS cho DN trong lĩnh vực sản xuất qua hình thức trực tuyến. Phát biểu tại […]...