BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đồng...

Ngày 8 tháng 12 năm 2021, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME), tổ chức hội thảo “Đồng hành […]

Công bố lộ trình Chuyển đổi số tại Công ty Cổ phần Cơ điện TOMECO

Ngày 30/11 tại Hà Nội, Chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và Nâng cao năng lực kết nối cho DNNVV (LinkSME) đã […]

Thêm doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp...

“Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp vượt qua COVID-19 nhanh chóng hơn” (Vĩnh Phúc) – Ngày 26/11 tại Vĩnh Phúc, Chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua...

Mời doanh nghiệp công nghệ tham gia đồng hành triển khai gói Grow Digital

Trong năm 2022, Chương trình sẽ chính thức triển khai gói GROW DIGITAL hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh chuyển đổi số để tăng tốc phát triển, trong đó Chương trình sẽ hỗ trợ xây dựng Lộ trình Chuyển đổi số và một phần kinh phí cho các doanh nghiệp triển khai […]

Tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên được...

Tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên được công bố chính thức cho cộng đồng doanh nghiệp (Hà Nội) – Ngày 17/8/2021, tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp được công bố nhằm đưa ra các kiến thức, lộ trình và các giải...

Tư vấn chuyên sâu, xây dựng lộ trình CĐS riêng cho từng doanh nghiệp

Ngày 13,14/10/2021, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành tư vấn cho 06 doanh nghiệp quy mô vừa để hỗ trợ xây dựng Lộ trình CĐS riêng và cụ thể cho từng doanh nghiệp. Ngày 13,14/10/2021, Chương trình hỗ trợ...