BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Giải pháp chuyển đổi số

Bộ lọc
  • Nhóm giải pháp chuyển đổi số
  • Quy mô doanh nghiệp
  • Giải pháp ưu đãi

Fast Business Online - Giải pháp quản trị toàn diện doanh ERP

GP.2022.102

Bảng giá chi tiết: https://fast.com.vn/bang-gia-phan-mem-erp-fast-business-online

Nghiệp vụ quản lý, Khác, Liên hệ giải pháp Lưu vào danh mục

Bảng giá chi tiết: https://fast.com.vn/bang-gia-phan-mem-erp-fast-business-online

Đối tượng hướng tới:

Vừa (Doanh thu năm từ 50-200 tỷ VNĐ), Lớn (Doanh thu năm trên 200 tỷ trở lên),

Doanh nghiệp cung cấp:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Chưa có đánh giá

Download profile công ty

Giúp quản lý tổng thể doanh nghiệp từ mua hàng, bán hàng, phân phối, kho, tài chính kế toán, nhân sự, CRM, DMS... Hỗ trợ cho việc ra quyết định trong việc điều hành tác nghiệp hàng ngày cũng như trong việc phân tích kết quả thực hiện và lập kế hoạch cho thời gian sắp tới. Từ đó nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

✔️ Quản trị toàn diện doanh nghiệp. ✔️ Phát triển trên nền tảng web-based, mobile-web, mobile-app. ✔️ Tốc độ xử lý nhanh cho dữ liệu lớn Big data. ✔️ Bảo mật cao, an toàn dữ liệu. ✔️ Dễ dàng kết nối API với các thiết bị và ứng dụng khác tạo nên một hệ sinh làm việc liên kết trong doanh nghiệp và các đối tác: Ngân hàng điện tử, POS, máy chấm công, Barcode, QRcode, hóa đơn điện tử...

Không có đánh giá nào

Bảng giá chi tiết: https://fast.com.vn/bang-gia-phan-mem-erp-fast-business-online

Một số giải pháp khác

SmartDOCS - Hệ thống lưu trữ và quản lý tài liệu

GP.2022.42

SmartDOCS là giải pháp toàn diện cho phép doanh nghiệp liên kết tất cả các dữ liệu quan trọng của mình, tạo ra nguồn tham...

Nghiệp vụ quản lý, Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu, Con người & tổ chức, Liên hệ giải pháp

Đối tượng hướng tới:

Vừa (Doanh thu năm từ 50-200 tỷ VNĐ),
Lớn (Doanh thu năm trên 200 tỷ trở lên),

Doanh nghiệp cung cấp:

Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Chưa có đánh giá

SmartOCR - Giải pháp nhận diện chữ viết, số hoá văn bản

GP.2022.43

SmartOCR là phần mềm cho nhận dạng chữ viết tay và trích xuất các ký tự từ dữ liệu hình ảnh chuyển đổi sang text tiếng...

Nghiệp vụ quản lý, Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu, Liên hệ giải pháp

Đối tượng hướng tới:

Vừa (Doanh thu năm từ 50-200 tỷ VNĐ),
Lớn (Doanh thu năm trên 200 tỷ trở lên),

Doanh nghiệp cung cấp:

Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Chưa có đánh giá