BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Chuyên gia chuyển đổi số

Bộ lọc
 • Nghiệp vụ tư vấn
 • Tư vấn chiến lược CĐS
 • Số năm kinh nghiệm

TS. Hàng Sấm Nang

CN.2024.34

CEO - Công ty Cổ phần Công nghệ Supersoft

Lĩnh vực chuyên môn: Chuyên gia Tư vấn chiến lược CĐS
Chuyên gia tư vấn triển khai CĐS

Chưa có đánh giá
 • Số năm kinh nghiệm tư vấn: Trên 10 năm
 • Số dự án CĐS tiêu biểu: 4
 • Số ấn phẩm đã xuất bản: 4
 • Nghiệp vụ tư vấn chính:
  Quy trình sản xuất & công nghệ
  Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu
 • Ngành, lĩnh vực có kinh nghiệm:
  Bán buôn, bán lẻ , Logistic – bưu chính – kho vận
Với 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT, Quản trị Kinh doanh, Đào tạo và Tư vấn Chuyển đổi Kỹ thuật số, trong đó có 10 năm kinh nghiệm làm kỹ sư phần mềm full stack, 7 năm làm quản lý Dự án CNTT và Chuyển đổi kỹ thuật số, 8 năm làm Giám đốc CNTT / CTO / CIO/CDO cho các tập đoàn trong nước và đa quốc gia, hiện là cố vấn cấp cao về tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyển đổi số và kinh doanh đổi mới sáng tạo. Nhận 10 giải thưởng bằng sáng chế cho các giải pháp kinh doanh và kỹ thuật phần mềm. Mục tiêu trong tương lai của tôi là đóng góp kinh nghiệm thực tế của mình để giúp các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thành công chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Kinh nghiệm tư vấn
Tên dự án Thời gian triển khai Phạm vi dự án Kết quả hoạt động
Tư vấn chuyển Đổi Số Công Ty LikSin - TP.HCM 2021 Tư vấn xây dựng lộ trình DX Thành công
Tư vấn Chuyển Đổi Số Công Ty Nam Đô - TP.HCM 2021 Tư vấn xây dựng lộ trình DX Thành công
Tư vấn Chuyển Đổi Số Công Ty Việt Đông hải - TP.HCM 2021 Tư vấn xây dựng lộ trình DX Thành công
Tư vấn Chuyển Đổi Số Học Viện PACE - TP.HCM 2022 Xây dựng lộ trình chuyển đổi số Thành công
Quá trình công tác
Đơn vị công tác Thời gian làm việc Vị trí Mô tả
Công Ty CP Công Nghệ Supersoft 2021 - 2022 CEO Chủ doanh nghiệp, tư vấn giải pháp công nghệ, tư vấn và đào tạo chuyển đồi số
Tập Đoàn ITL 2019 - 2020 CTO Phụ trách xây dựng chiến lược quản trị và thực thi chuyển đổi số tập đoàn gồn 20 công ty con
Tập Đoàn Gemadept 2017 - 2018 CIO Phụ trách xây dựng chiến lược quản trị và thực thi chuyển đổi số tập đoàn gồn 25 công ty con
Tập Đoàn Tân Thanh Container 2011 - 2016 IT Director Phụ trách xây dựng chiến lược quản trị và thực thi chuyển đổi số tập đoàn gồn 13 công ty con
Quá trình học tập
Tên bằng Loại bằng Thời gian Tên trường Quốc gia
Tiến sĩ Hệ Thống Thông Tin MIS Tiến sĩ 2018 - 2019 MTU Ba Lan
Thạc sĩ Chuỗi Cung Ứng Supply Chain Thạc sĩ 2016 - 2017 Euro College Malaysia
Cử nhân Kinh Tế Cử nhân 2012 -2013 Viện Đại Học Mở Hà Nội Việt Nam
Kỹ sư Công Nghệ Phần Mềm Kỹ sư 1994-1999 ĐH Bách Khoa TP.HCM Việt Nam

Không có đánh giá nào

Các chuyên gia khác

Nguyễn Việt Long

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đánh giá:
CN.2024.32

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Chưa có đánh giá
CN.2024.35

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ