BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Chuyên gia chuyển đổi số

Bộ lọc
 • Nghiệp vụ tư vấn
 • Tư vấn chiến lược CĐS
 • Số năm kinh nghiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SUPERSOFT

DN.2024.37

0316718615

Lĩnh vực chuyên môn: Chuyên gia Tư vấn chiến lược CĐS
Chuyên gia tư vấn triển khai CĐS

Chưa có đánh giá
 • Số năm kinh nghiệm tư vấn: Trên 10 năm
 • Số dự án CĐS tiêu biểu: 3
 • Số ấn phẩm đã xuất bản: 4
 • Nghiệp vụ tư vấn chính:
  Quy trình sản xuất & công nghệ
  Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu
 • Ngành, lĩnh vực có kinh nghiệm:
  Bán buôn, bán lẻ , Logistic – bưu chính – kho vận
Supersoft tiền thân là công ty TNHH Phần Mềm Siêu Ý Tưởng – Supersoft, được thành lập từ 12/2005, đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Supersoft vào năm 2021, tại TP.HCM chuyên tư vấn, đào tạo Chuyển Đổi Số, Tư vấn toàn diện các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cho nhiều ngành kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực ERP, Tài chính, Sản xuất, Kinh doanh dịch vụ, Phân phối, Bán lẻ, Xây dựng và bất động sản… Là công ty công nghệ hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn chuyển đổi số, xây dựng chiến lược chuyển đổi số, xây dựng các giải pháp CNTT và Sản xuất phần mềm. Mục tiêu của chúng tôi là góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tạo lợi thế cạnh tranh quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam
Kinh nghiệm tư vấn
Tên dự án Thời gian triển khai Phạm vi dự án Kết quả hoạt động
Tư vấn chuyển Đổi Số Công Ty LikSin - TP.HCM 2021 Tư vấn xây dựng lộ trình DX Thành công
Tư vấn Chuyển Đổi Số Công Ty Nam Đô - TP.HCM 2021 Tư vấn xây dựng lộ trình DX Thành công
Tư vấn Chuyển Đổi Số Công Ty Việt Đông hải - TP.HCM 2021 Tư vấn xây dựng lộ trình DX Thành công
Quá trình công tác
Đơn vị công tác Thời gian làm việc Vị trí Mô tả
Công Ty CP Công Nghệ Supersoft 2021 - 2022 CEO Chủ doanh nghiệp, tư vấn giải pháp công nghệ, tư vấn và đào tạo chuyển đồi số
Tập Đoàn ITL 2019 - 2020 CTO Phụ trách xây dựng chiến lược quản trị và thực thi chuyển đổi số tập đoàn gồn 20 công ty con
Tập Đoàn Gemadept 2017 - 2018 CIO Phụ trách xây dựng chiến lược quản trị và thực thi chuyển đổi số tập đoàn gồn 25 công ty con
Tập Đoàn Tân Thanh Container 2011 - 2016 IT Director Phụ trách xây dựng chiến lược quản trị và thực thi chuyển đổi số tập đoàn gồn 13 công ty con
Quá trình học tập
Tên bằng Loại bằng Thời gian Tên trường Quốc gia
Tiến sĩ Hệ Thống Thông Tin MIS Tiến sĩ 2018 - 2019 MTU Ba Lan
Thạc sĩ Chuỗi Cung Ứng Supply Chain Thạc sĩ 2016 - 2017 Euro College Malaysia
Cử nhân Kinh Tế Cử nhân 2012 -2013 Viện Đại Học Mở Hà Nội Việt Nam
Kỹ sư Công Nghệ Phần Mềm Kỹ sư 1994-1999 ĐH Bách Khoa TP.HCM Việt Nam

Không có đánh giá nào

Các chuyên gia khác

Nguyễn Việt Long

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đánh giá:
CN.2024.32

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ

TS. Hàng Sấm Nang

CEO - Công ty Cổ phần Công nghệ Supersoft

Chưa có đánh giá
CN.2024.34

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Quy trình sản xuất & công nghệ
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu