BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Chuyên gia chuyển đổi số

Bộ lọc
 • Nghiệp vụ tư vấn
 • Tư vấn chiến lược CĐS
 • Số năm kinh nghiệm

Nguyễn Đình Tuấn

CN.2022.53

Trưởng phòng Công ty

Lĩnh vực chuyên môn: Chuyên gia Tư vấn chiến lược CĐS
Chuyên gia tư vấn triển khai CĐS

Chưa có đánh giá
 • Số năm kinh nghiệm tư vấn: Trên 10 năm
 • Số dự án CĐS tiêu biểu: 3
 • Số ấn phẩm đã xuất bản: 2
 • Nghiệp vụ tư vấn chính:
  Quy trình sản xuất & công nghệ
  Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu
 • Ngành, lĩnh vực có kinh nghiệm:
  Logistic – bưu chính – kho vận , Cơ khí – chế tạo
Thạc sĩ Điện tử Viễn thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội Chuyên gia về Trung tâm Dữ liệu và Điện toán đám mây Chuyên gia về hệ thống quản trị Công nghệ thông tin theo ISO 20000-1:2018 và ITILv4 Chuyên gia Chuyển đổi số
Kinh nghiệm tư vấn
Tên dự án Thời gian triển khai Phạm vi dự án Kết quả hoạt động
Quản lý, giám sát các cơ sở nuôi trồng thủy sản 2016 Sóc Trăng, Cần Thơ Triển khai các giải pháp Camera, Cảm biến chất lượng nước cho các cơ sở nuôi tôm, đạt hiệu quả cao
Triển đổi số cho Viettel IDC 2020, 2021 Toàn bộ Công ty Kết quả tốt
Tư vấn Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp 2021, 2022 Hà Nội , các tỉnh lân cận Kết quả tốt
Quá trình công tác
Đơn vị công tác Thời gian làm việc Vị trí Mô tả
EVN Telecom 2006-2011 Trưởng đài MSC Quản lý, vận hành khai thác hạ tầng mạng viễn thông của Tập đoàn điện lực
Vietel Network 2011 - 2015 Trạm trưởng tổng trạm Quản lý, vận hành khai thác hạ tầng mạng viễn thông của Tập đoàn Viettel
Viettel Network 2015-2016 PGD Trung tâm Quản lý, nghiên cứu triển khai các giải pháp công nghệ
Viettel Group 2016-2017 Chuyên viên Ban Công nghệ Tập đoàn Nghiên cứu, thử nghiệm, đề xuất triển khai các giải pháp, công nghệ số mới cho Tập đoàn
Viettel IDC 2018 - đến nay Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Quy hoạch, thiết kế, xây dựng chiến lượng, triển khai các dự án Trung tâm Dữ liệu, Điện toán đám mây, an toàn thông tin và các giải pháp số, chuyển đổi số cho công ty
Quá trình học tập
Tên bằng Loại bằng Thời gian Tên trường Quốc gia
Kỹ sư Điện tử Viễn thông Đại học 2006 Đại học Bách khoa Hà Nội Việt Nam
Thạc sỹ Điện tử Viễn thông Thạc sỹ 2009 Đại học Bách Khoa Hà Nội Việt Nam

Không có đánh giá nào

Các chuyên gia khác

Nguyễn Việt Long

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đánh giá:
CN.2024.32

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ

TS. Hàng Sấm Nang

CEO - Công ty Cổ phần Công nghệ Supersoft

Chưa có đánh giá
CN.2024.34

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Quy trình sản xuất & công nghệ
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu