BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

27. Chuyển đổi số rời rạc? Đâu là giải pháp?

Việc sử dụng các phần mềm quản lý, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách rời rạc và không có quy hoạch khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tích hợp các giải pháp công nghệ thành một hệ thống xuyên suốt, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi số.

          Có tới 38,5% các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thách thức trong việc tích hợp các giải pháp công nghệ. Khó khăn này càng trở nên lớn hơn khi quy mô doanh nghiệp lớn hơn. Nếu chỉ 38,9% doanh nghiệp quy mô nhỏ phản ánh gặp khó khăn trong tích hợp các giải pháp công nghệ thì có tới 62,5% doanh nghiệp quy mô vừa gặp khó khăn này. Điều này được nhiều doanh nghiệp quy mô vừa chia sẻ vì đến quy mô này, doanh nghiệp cần đồng bộ nhiều bộ phận trong khâu sản xuất kinh doanh. Trước đây, khi doanh nghiệp còn quy mô nhỏ thì chỉ cần áp dụng phần mềm nào giải quyết được ngay 01 vấn đề cụ thể, chưa nghĩ tới bài toán xa hơn và công nghệ, tài chính lúc đó chưa cho phép. Đây là những phân tích trong Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2021: Rào cản và nhu cầu chuyển đổi số của Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa được công bố ngày 22/12 vừa rồi.

          Đây là thách thức rất phổ biến mà các doanh nghiệp sẽ gặp phải trong quá trình chuyển đổi số. Việc sử dụng các phần mềm quản lý, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách rời rạc và không có quy hoạch khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tích hợp các giải pháp công nghệ thành một hệ thống xuyên suốt, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi số.

          Theo ông Đặng Duy Khánh, Giám đốc Dự án OneSME (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam-VNPT), các doanh nghiệp nên lựa chọn nền tảng đa dạng các sản phẩm dịch vụ và Giải pháp chuyển đổi số tổng thể, có tính tích hợp và kế thừa trong suốt hành trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp. Các sản phẩm, nền tảng chuyển đổi số phải giúp các Doanh nghiệp định hình vào các lĩnh vực, mục tiêu quan tâm nhất, nghiệp vụ cần thực hiện để chuyển đối số một cách rõ ràng với các thứ tự ưu tiên cụ thể xoay quanh 4 trụ cột chính của một doanh nghiệp, khung đưa ra các các mức tiếp cận ứng dụng nghiệp vụ từ đơn giản tới nâng cao phù hợp với các giai đoạn chuyển đổi số của doanh nghiệp.

          Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp trên toàn quốc, VNPT đã phát triển và khai trương nền tảng Chuyển đổi số doanh nghiệp OneSME từ ngày 6/8/2021. Nền tảng này sẽ giúp khách hàng có thể thuận tiện giao dịch lựa chọn, mua sắm sản phẩm dịch vụ, phản hồi yêu cầu hỗ trợ với VNPT thông qua nền tảng OneSME và định danh, tích hợp dữ liệu nhân viên trên một nền tảng hợp nhất. Song hành với việc ra mắt nền tảng chuyển đổi số, VNPT đã nghiên cứu phát triển và khai trương hệ sinh thái đa dạng các sản phẩm dịch vụ phục vụ doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới giúp doanh nghiệp số hoá mọi giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước, giao dịch với đối tác/khách hàng trên môi trường số và chuyển đổi số hoạt động quản trị doanh nghiệp như: Dịch vụ ký số từ xa (VNPT SmartCA), Dịch vụ hợp đồng điện tử (VNPT eContract), Dịch vụ quản trị doanh nghiệp toàn diện (VNPT onBusiness).

          Hướng đến mục tiêu kết nối và phát huy sức mạnh cộng đồng cùng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME Việt Nam; đóng góp vào việc xây dựng và hình thành nền Kinh tế số quốc gia, VNPT đã và đang đồng hành cùng. Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai các hoạt động tăng cường năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam.