BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Cục Phát triển doanh nghiệp tham gia chia sẻ về Chuyển đổi số tại Tọa đàm

  • 23 tháng 07, 2022 - 11:31 AM

  • Chia sẻ:

Ngày 22/7, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi số công tác Quản trị Tài chính – Kế toán – Thuế tại Doanh nghiệp” nhằm triển khai Kế hoạch hành động của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022, của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Tham dự tọa đàm có khoảng 100 đại biểu đến từ Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Hội tư vấn thuế Việt Nam; Cục Thuế Hà Nội; các Sở, ngành thành phố Hà Nội; doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng các cơ quan thông tấn, báo chí…

Tọa đàm chuyên đề “Chuyển đổi số công tác quản trị Tài chính – Kế toán – Thuế tại Doanh nghiệp” nhằm truyền thông, giới thiệu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; tư vấn các giải pháp giúp chuyển đổi số lĩnh vực quản trị tài chính, kế toán của doanh nghiệp; chia sẻ các ứng dụng công nghệ số hỗ trợ chuyển đổi số cũng như chia sẻ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai chuyển đổi số cũng như việc thực hiện quy định về thuế, hóa đơn điện tử trong doanh nghiệp thời gian qua hướng đến sự phát triển bền vững, hiệu quả, nhanh chóng của doanh nghiệp Thủ đô.

Tại tọa đàm, các doanh nghiệp, đại biểu tham dự đã được giới thiệu về mô hình chuyển đổi số trong doanh nghiệp và một số chương trình, chính sách của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; chia sẻ ứng dụng công nghệ số vào công tác quản trị tài chính, kế toán giúp cho các nghiệp vụ kế toán được triển khai nhanh chóng, hiệu quả hơn mà vẫn tối ưu tiết kiệm nhân lực, thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Theo Ông Lê Văn Khương, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư): Chuyển đổi số trong doanh nghiệp được định nghĩa là “Việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý nhằm nâng cao năng lực, lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp.” Các hoạt động chuyển đổi số có thể bao gồm từ việc số hóa dữ liệu, quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, áp dụng công nghệ số để tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh, quy trình báo cáo, phối hợp công việc trong doanh nghiệp cho đến việc chuyển đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, tạo thêm giá trị mới cho doanh nghiệp.

Ông Lê Văn Khương- Giám đốc Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Bắc (Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT) chia sẻ tại Tọa đàm

Ông Lê Văn Khương cho biết, hiện nay, các Bộ, ngành địa phương, các cơ quan doanh nghiệp đều quan tâm đến chuyển đổi số, hiện nay nhiều đơn vị đã triển khai các mô hình về đào tạo, tư vấn, cung cấp các giải pháp cho quản trị doanh nghiệp. Song, hiện nay, chúng ta đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi số.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc chia sẻ, trong thời gian tới, các cơ quan của Chính phủ đặc biệt là các Bộ, ngành, các Hiệp hội sẽ thực hiện để hỗ trợ chuyển đổi số, điển hình như là Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, quy định về hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp chuyển đổi số. Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp ứng dụng sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp. Đặc biệt là sự cam kết của lãnh đạo các doanh nghiệp đến các nhân viên để đảm bảo qúa trình chuyển đổi số diễn ra thành công…

Một số hình ảnh tại Tọa đàm: