BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

[Digital sharing] Chuyển đổi số trong sản xuất: Góc nhìn từ Singapore

 • Thời gian

  21 tháng 06, 2021 - 9:00 AM (Đã diễn ra)

 • Hình thức

  Tổ chức Online

 • Đơn vị tổ chức

  Bộ kế hoạch và đầu tư , Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp

 • Địa điểm

  Hà Nội

 • Tags

  Chuyển đổi số / Chuyên gia / Góc nhìn

 • Chia sẻ

GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch theo xu hướng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp buộc phải thay đổi để thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ứng dụng công nghệ là giải pháp then chốt để đạt được các bước tiến trong sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nhằm chia sẻ kiến thức, học tập kinh nghiệm từ Singapore về CĐS trong sản xuất, Chương trình phối hợp với Cơ quan Phát triển DN Signapore (ESG) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế: Chuyn đi s cho các nhà sn xut Vit Nam- Góc nhìn t Singapore.

Các đơn vị hỗ trợ tổ chức: Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam, Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam và Hiệp hội các DN khu công nghiệp thành phố HCM.

Link chi tiết và đăng ký: https://web.micepad.co/manufacturing-dx/info

Các điểm chính của Hội thảo:

 • Tìm hiểu cách các doanh nghiệp sản xuất bắt đầu hành trình chuyển đổi số
 • Tìm hiểu các trường hợp và các lợi ích của áp dụng công nghệ trong sản xuất
 • Tham quan thực tế ảo về dây chuyền sản xuất thông minh của Singapore
* Sự kiện đã nhận được sự quan tâm của hơn 400 doanh nghiệp tham dự.

Các sự kiện

Thứ Ba - 12:00 am

09

tháng 04
(Sau 74 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội thảo công bố: Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023: “Thúc...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Thứ Tư - 8:00 am

04

tháng 10
(Sau 262 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam 2023

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp