BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

  • 23 tháng 03, 2022 - 9:55 AM

  • Tác giả: Chương trình Hỗ trợ DN CĐS

  • Chia sẻ:

Uỷ Ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định 304/QĐ-UBND ngày 17/03/2022 ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2022-2025.

 

Nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh thực hiện việc chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Uỷ Ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định 304/QĐ-UBND ngày 17/03/2022 ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Tập huấn, đào tạo chuyên sâu; Được hỗ trợ tham gia các sàn thương mại điện tử; Tư vấn đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số;  Các doanh nghiệp có nhu cầu kết nối với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuển đổi số; Ứng dụng chữ ký số, kê khai bảo hiểm xã hội, khai báo thuế điện tử, hóa đơn điện tử…

Chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể:

– 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

– Phấn đấu hàng năm có khoảng 200 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được tham gia các hội thảo, khóa đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, được kết nối các doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu.

– Phấn đấu đến năm 2025, có khoảng 50% doanh nghiệp ứng dụng các hình thức thương mại điện tử cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 40% doanh nghiệp có Website riêng để quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

– Phấn đấu mỗi năm có 100 doanh nghiệp được nhận hỗ trợ từ Kế hoạch, bao gồm sử dụng công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, đào tạo, tư vấn, thử nghiệm sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp.

Kế hoạch chi tiết kèm theo tại:

/tmp/tmp_upload/ckfinder/userfiles/new/files/Ninh%20Thu%E1%BA%ADn_K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20DNNVV%20C%C4%90S(2).pdf