BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Thứ Năm - 8:00 am

03

tháng 12
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Lễ Công Bố Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển Đổi số giai đoạn 2021-2025...

  • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
  • Địa điểm:
  • Hình thức : Tổ chức Online