BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tài liệu báo cáo

Báo cáo thường niên Chuyển đổi số Doanh nghiệp 2021: Rào cản và nhu cầu chuyển...

06 tháng 01, 2022

Tải xuống
Hiện nay, cả nước có khoảng 870 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 97% doanh nghiệp ở quy mô nhỏ và vừa. Trên thực...

Sổ tay Chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam

27 tháng 09, 2021

Tải xuống
Cục Phát triển Doanh nghiệp xin trân trọng gửi tới Quý độc giả Sổ tay Chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam,...
  • 1
  • 2