BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tài liệu báo cáo

Báo cáo thường niên Chuyển đổi số Doanh nghiệp 2021: Rào cản và...

06 tháng 01, 2022 Tải xuống

Hiện nay, cả nước có khoảng 870 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 97% doanh nghiệp ở quy mô nhỏ và vừa. Trên thực...

Sổ tay Chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam

27 tháng 09, 2021 Tải xuống

Cục Phát triển Doanh nghiệp xin trân trọng gửi tới Quý độc giả Sổ tay Chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam,...

  • 1
  • 2