BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Tìm kiếm chuyên gia vào mạng lưới chuyên gia hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

  • 21 tháng 01, 2022 - 8:16 AM

  • Tác giả: Chương trình Hỗ trợ DN CĐS

  • Chia sẻ:

Thiết lập Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số là một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm lan tỏa kiến thức và tư vấn cho doanh nghiệp. Chương trình triển khai kêu gọi rộng rãi các chuyên gia có kinh nghiệm về chuyển đổi số tham gia đồng hành cùng Chương trình (Đợt 1).

Thiết lập Mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số là một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm lan tỏa kiến thức và tư vấn cho doanh nghiệp. Chương trình triển khai kêu gọi rộng rãi các chuyên gia có kinh nghiệm về chuyển đổi số tham gia đồng hành cùng Chương trình (Đợt 1): 

I. Các chuyên gia tham gia Mạng lưới sẽ được:

1. Trang bị, cập nhật kiến thức chuyên sâu, xu hướng thế giới về Chuyển đổi số.

2.Trang bị về tình hình chuyển đổi số trong doanh nghiệp tại Việt Nam, tăng cường kỹ năng, kiến thức liên quan.

3. Mở rộng mạng lưới, kết nối với các chuyên gia trong nước và quốc tế về chuyển đổi số

4.Chi trả kinh phí tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp mà Chương trình chỉ định

5. Đồng hành cùng Chương trình tại các sự kiện.

II. Chuyên gia Mạng lưới sẽ có trách nhiệm lan tỏa kiến thức và cùng Chương trình xây dựng cộng đồng chuyên gia tư vấn chuyển đổi số, cụ thể:

1. Hỗ trợ xây dựng và phát triển bài giảng các chương trình đào tạo đợt kế tiếp của chương trình.

2. Cam kết mỗi tháng có ít nhất 01 bài viết chuyên môn về chuyển đổi số cho chương trình.

3. Cam kết mối quý tham gia ít nhất 01 sự kiện bao gồm hội thảo – tư vấn trong hội thảo tại các địa điểm mà Chương trình triển khai (chi phí đi lại do Chương trình chi trả)

4. Cam kết mỗi tháng dành ít nhất 10 giờ chuyên môn cho các hoạt động bao gồm tư vấn doanh nghiệp, tham gia tài liệu biên soạn giảng dạy, trực tiêp đứng lớp giảng dạy theo kế hoạch của Chương trình (online và offline, chi phí đi lại do Chương trình chi trả).

III. Tiêu chí tuyển chọn:

1. Tối thiểu 5 năm làm việc trong các lĩnh vực: hỗ trợ, đào tạo, tư vấn doanh nghiệp, sản xuất, công nghệ hoặc trực tiếp điều hành doanh nghiệp.

2. Sử dụng tiếng Anh tốt.

3. Nhiệt tình, có tinh thần cống hiến cho cộng đồng

Ưu tiênCó chuyên môn sâu trong các lĩnh vực công nghệ liên quan đến chuyển đổi số.

IV. Quy trình triển khai và hạn đăng ký:

1. Ứng viên gửi CV, lý lịch khoa học trước 31/03/2021 qua đường link: https://forms.gle/opHtMFcXQ2T2FPBW6

2. Ứng viên gửi kế hoạch hành động/ sáng kiến (khoảng 1 trang) thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp và tổ chức

3. Các ứng viên được chọn sẽ được phỏng vấn online hoặc trực tiếp.

4. Kết quả phỏng vấn dự kiến vào tháng 4/2021.

* Khi tuyển chọn chú ý yếu tố địa lý, vùng miền để thuận lợi cho các hoạt động sau này cần chuyên gia từ Mạng lưới.

Mọi thông tin xin liên hệ:

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ- BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Website: http://digital.business.gov.vn
Email: digital@mpi.gov.vn
Điện thoại: 080-43853