BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Tổng hợp các hoạt động trong năm 2022 của Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

  • 17 tháng 01, 2023 - 4:13 PM

  • Tác giả: Chương trình Hỗ trợ DN CĐS

  • Chia sẻ:

  • Tags: CĐS

Trong năm 2022 vừa qua, Chương trình đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, bao gồm 06 nhóm hoạt động chính:

(1) Xây dựng công cụ, tài liệu kiến thức;

(2) Đào tạo Chuyển đổi số;

(3) Phát triển Mạng lưới chuyên gia;

(4) Hỗ trợ chuyên gia trực tiếp tại doanh nghiệp;

(5) Hỗ trợ giải pháp;

(6) Truyền thông lan tỏa, kết nối.

Trong năm 2023 tới, Chương trình sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhóm hoạt động trên, trong đó tập trung vào các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp CĐS, hướng tới hoàn thành các mục tiêu chung.
 
Chương trình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các Quý đối tác đã đồng hành trong năm vừa qua.
 
Dưới đây là video tổng hợp các hoạt động trong năm 2022 vừa qua của Chương trình.