BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Tư vấn, hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Ngày 12 và 14/9/2022, Chương trình đã cử tư vấn tới làm việc cùng Công ty TNHH Thắng Lợi Vico (VICO) và Công ty cổ phần Tomeco An Khang (TOMECO) để hỗ trợ triển khai cụ thể các hoạt động chuyển đổi số trong Lộ trình Chuyển đổi số mà Chương trình đã hỗ trợ xây dựng trong năm 2021. Đây là hai trong 11 doanh nghiệp đầu tiên được lựa chọn để hỗ trợ chuyên sâu đã được hỗ trợ xây dựng lộ trình và 2022 bước vào giai đoạn triển khai.

Tại buổi làm việc, chuyên gia Chuyển đổi số của Chương trình đã giới thiệu, chia sẻ về mục tiêu và kế hoạch thực hiện Chương trình trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, phía doanh nghiệp cũng đã có những chia sẻ về nhu cầu và các giải pháp công nghệ mà doanh nghiệp quan tâm, trong đó có các giải pháp bảo mật dữ liệu và tài sản số cho doanh nghiệp.

Chuyên gia của chương trình trình bày các phân tích chi tiết trong việc sử dụng phần mềm vào việc quản trị từng giai đoạn sản xuất của VICO

Tại buổi làm việc với VICO, Chuyên gia của Chương trình đã có những tư vấn về 02 giải pháp công nghệ – ERP và Master Data dành cho công ty. Theo đó, phần mềm ERP sẽ tiếp tục được nghiên cứu tính khả thi để có thể tích hợp với việc quản lý hành chính nhân sự và có 1 phần về quản lý chất lượng khuôn đúc thép. Master Data sẽ được triển khai ngay lập tức bằng một đội viết và xây dựng thuật toán, đồng thời tích hợp các trường dữ liệu cần thiết trong việc quản lý chất lượng trong quy trình sản xuất của công ty.

Ông Phùng Đình Thông – Giám đốc công ty cho biết: “Việc tích hợp các phần mềm và giải pháp công nghệ vào hoạt động quản trị của công ty là rất cần thiết, nó có thể giúp giải quyết bài toán của chúng tôi hiện tại: với số lượng đơn hàng ngày một tăng tuy nhiên để vẫn quản trị được chất lượng tốt trong dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, để giải quyết được bài toán, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ sâu của phía chuyên gia với bộ phận kỹ thuật, sản xuất của công ty. Điều này còn giúp tối thiểu chi phí, nguồn lực triển khai và tối đa tận dụng các tính năng của phần mềm và giải pháp công nghệ.”

Để triển khai được chuyển đổi số, nguồn lực về nhân sự là một bài toán lớn đặt ra với TOMECO

Tại buổi làm việc với TOMECO, Ông Lê Quý Khả – Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty cho biết: Hiện nay công ty đang phải giải quyết bài toán về nthông tin sản phẩm, quản lý quy trình và chất lượng sản xuất sản phẩm.Từ thực trạng trên, Chuyên gia đã đề xuất tham khảo tích hợp phần mềm MES để giải quyết vấn đề. Đồng thời, thiết lập giải pháp Master data trong việc quản lý dữ liệu của doanh nghiệp. Hiện tại, TOMECO cũng đã trong quá trình triển khai 02 phương hướng trên 04 phương hướng mà chuyên gia đã xây dựng tới năm 2025. Tuy vậy, doanh nghiệp cần tính toán kỹ lưỡng về mức đầu tư cho công nghệ để tối ưu hóa việc tích hợp các công nghệ.

Kết thúc 2 buổi làm việc, doanh nghiệp và chuyên gia đã có những thống nhất về kế hoạch triển khai tiếp theo, đặc biệt là tư vấn chuyên sâu cụ thể cho từng bước của quy trình sản xuất của từng công ty.

 —

Thông tin liên hệ:

Văn phòng Chuyển đổi số – Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Website: http://digital.business.gov.vn/

zalo: https://zalo.me/g/jjfzeo563

080-43853

digital@mpi.gov.vn/ chuyendoiso.mpi@gmail.com