BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chứng nhận
 • Cấp độ
 • Lý thuyết và thực hành
 • Nghiệp vụ
 • Đơn vị cung cấp
 • Đối tượng
 • Theo trụ cột

Video đào tạo 15: Mô hình kinh doanh kỹ thuật số

Miễn phí

Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chứng nhận hoàn thành: Không có

 • 659 Lượt xem
 • 4 Học viên đã tham gia

Xu hướng chuyển đổi số đã và đang có tác động mạnh mẽ, mang đến cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam thay đổi và phát triển, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bằng cách áp dụng công nghệ số và khai thác tiềm năng của môi trường số hóa, doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị mới và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Để giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt được xu thế chung, Cục Phát triển doanh nghiệp phối hợp với dự án USAID LinkSME xây dựng chuỗi video đào tạo cơ bản về chuyển đổi số trong các lĩnh vực và khía cạnh phổ biến của doanh nghiệp.

Không có đánh giá nào

Các khoá học liên quan

Video đào tạo 18: Digital marketing trong nông sản xuất khẩu

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 14: Chuyển đổi số DNNVV sản xuất công nghiệp

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 12: Lãnh đạo thời đại số

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 11: Phương pháp tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số trong doanh...

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 05: Kinh nghiệm thực hiện Chuyển đổi số – Cách tiếp cận của...

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 04: Chiến lược tiếp thị và nội dung để thành công trên nền tảng...

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành : Không có
Tags:
ĐĂNG KÝ HỌC