BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Thứ Ba - 8:00 am

13

tháng 06
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Khóa đào tạo: Chuyển đổi số: Tư duy chiến lược và mô hình kinh doanh dành cho lãnh...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Sơn La
 • Hình thức : Trực tiếp tại Sơn La
Thứ Tư - 8:00 am

24

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Tư duy chiến lược và hành trình chuyển đổi số dành cho...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Đắk Nông
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Năm - 8:00 am

01

tháng 06
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Vĩnh Long
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Sáu - 2:00 pm

19

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành sản xuất,...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Hải Phòng
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Tư - 8:00 am

17

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo cho mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số phía Bắc...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Hình thức : Trực tiếp tại Hà Nội
Thứ Hai - 8:00 am

15

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị
 • Hình thức : Trực tiếp