BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Thứ Năm - 8:00 am

01

tháng 06
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Vĩnh Long
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Sáu - 2:00 pm

19

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành sản xuất,...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Hải Phòng
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Tư - 8:00 am

17

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo cho mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số phía Bắc...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Hình thức : Trực tiếp tại Hà Nội
Thứ Hai - 8:00 am

15

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Năm - 8:00 am

11

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Bình Thuận
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Hai - 9:00 am

08

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ PHÍA NAM

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hình thức : Trực tiếp