BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Thứ Năm - 8:00 am

11

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Bình Thuận
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Hai - 9:00 am

08

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ PHÍA NAM

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Ba - 8:00 am

25

tháng 04
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ VÀ KẾT NỐI TRANG VÀNG GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Năm - 8:00 am

20

tháng 04
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Quảng Ngãi
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Hai - 8:00 am

17

tháng 04
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Gia Lai
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Ba - 1:00 pm

21

tháng 03
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0 CHO DNNVV

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince (63 Đ. Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)
 • Hình thức : Trực tiếp