BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Chính phủ Đức hỗ trợ Đào tạo các hạt nhân Chuyển đổi số tại Việt Nam

  • 22 tháng 05, 2023 - 2:22 PM

  • Tác giả: Chương trình Hỗ trợ DN CĐS

  • Chia sẻ:

Hà Nội, ngày 17-18/05/2023 – Mạng lưới các chuyên gia gồm tư vấn viên, giảng viên và CEO các công ty hoạt động trong lĩnh vực liên quan tới chuyển đổi số đã được  nâng cao năng lực tư vấn, thông qua chương trình đào tạo “Nâng tầm chiến lược chuyển đổi số và CN 4.0” do chính phủ Đức tài trợ. Cục phát triển doanh nghiệp (Bộ kế hoạch và đầu tư) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ phối hợp thực hiện chương trình đào tạo này, với mục tiêu thông qua nâng cao năng lực của các chuyên gia tư vấn, sẽ giúp các doanh Việt Nam hiểu rõ hơn về CN 4.0 và tiếp cận các giải pháp làm tăng khả năng cạnh tranh của họ trên thị trường.  

Khóa đào tạo này nằm trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự tại buổi khai mạc, Bà Trịnh Thị Hương – Phó Cục Trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã chia sẻ các định hướng chiến lược của chương trình khi phát triển mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số, đặc biệt trong đó có 03 mục tiêu chiến lược: (1) Phát triển và nâng cao năng lực tư vấn viên từ đó thực hiện các hoạt động tư vấn và triển khai mang lại nhiều giá trị gia tăng trong giai đoạn kế tiếp của chương trình; (2) Định hướng đào tạo các chuyên gia tư vấn chuyển đổi số tương lai từ những giảng viên được tuyển chọn trong chương trình đào tạo này và (3) chọn lựa các chuyên gia và giảng viên ưu tú nhằm đào tạo phát triển thêm để kiến tạo những giảng viên côt lõi của chương trình.

Trong phần phát biểu của mình, Ông Tarek Hassan – Trưởng Dự án Trung tâm Chuyển đổi số Việt Nam – GIZ nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ các chuyên gia tư vấn giới thiệu các giải pháp thiết thực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp các công ty hiểu rõ hơn và triển khai các khái niệm liên quan đến CN 4.0, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của họ trên thị trường địa phương, khu vực và quốc tế. Trong suốt hội thảo này, chúng tôi sẽ tập trung vào học tập thực tế, thực hành để đảo bảo rằng bạn rời đi với các kỹ năng cần thiết để đào tạo và tư vấn cho người khác một cách hiệu quả”.

Tại buổi đào tạo, Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên đã chia sẻ các định hướng cụ thể của chương trình trong thời gian tới. Bà đã nhấn mạnh vai trò của mạng lưới tư vấn viên trong việc thực hiện triển khai các dự án chuyển đổi số tại các doanh nghiệp sau khi giai đoạn nâng cao nhận thức và truyền thông các tài liệu chuyên môn đã thực hiện tốt trong hai năm qua. Bà cũng chia sẻ vai trò mạng lưới tư vấn viên với từng hạng mục cụ thể trong chương trình như đào tạo, phát triển nội dung, tư vấn trực tiếp doanh nghiệp, giảng dạy phát triển đội ngũ tư vấn viên địa phương. 

Đại diện Công ty TNHH Ernst &Young chia sẻ về quy trình tư vấn dự án chuyển đổi số cũng như vai trò năng lực của tư vấn viên, cung cấp cho các tư vấn viên tổng quan quy trình tư vấn và quản trị dự án chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông qua học phần đào tạo, mạng lưới tư vấn viên được tiếp cận quy trình và phương pháp tư vấn đang áp dụng tại công ty tư vấn và kiểm toán hàng đầu thế giới. 

Bà Nguyễn thị Lệ Quyên – Phụ trách văn phòng Chuyển đổi số – Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) giới thiệu Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và các hoạt động xây dựng mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số

Chương trình đào tạo diễn ra trong hai ngày với nhiều hình thức như giảng dạy, thảo luận nhóm, chia sẻ kinh nghiệm từ các tư vấn viên do giảng viên đến từ chương trình Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ. Phần giảng dạy hai ngày đã tập trung vào những cột trụ như sau: (1) Hiện trạng và các thách thức của các doanh nghiệp SME tại châu Âu; (2) Cách thức, công cụ và quy trình tư vấn giúp cho doanh nghiệp nhận được các giá trị gia tăng trên gôc độ chiến lược, vận hành và xử lý vấn đè thực tiễn; (03) Đánh giá năng lực và lộ trình tư vấn chuyển đổi số chuyên sâu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; (04) Các công nghệ 4.0 và giá trị các công nghệ mang lại cho chuyển đổi số; (05) Quản trị dự án chuyển đổi số tại doanh nghiệp và cuối cùng (06) Các bài học thực tiễn trong các ngành như chế biến thực phẩm và dệt may. Kinh nghiệm và các bài học thực tiễn của giảng viên đã giúp hệ thống hóa, khái quát hóa và quy trình hóa quy trình tư vấn chuyển đổi số tại Việt Nam. Đặc biệt, chương trình đã tập trung chia sẻ các khung đánh giá năng lực chuyển đổi số, cách áp dụng khung năng lực chuyển đổi số trong chẩn đoán và tư vấn doanh nghiệp. Giảng viên cũng chia sẻ các kinh nghiệm và bài học bản thân trong việc áp dụng khung năng lực chuyển đổi số trong doanh nghiệp trên toàn thế giới. 

Cục Phát triển doanh nghiệp và GIZ, được sự ủy nhiệm của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển (BMZ), sẽ tiếp tục để triển khai các hoạt động đào tạo chuyên môn sâu nhằm phát triển thêm về chuyên môn cho các tư vấn viên đạt kết quả học tập tốt và có nhiệt huyết sẵn sàng chung tay phát triển đội ngũ tư vấn viên chuyển đổi số trên toàn quốc. 

— 

Thông tin chi tiết liên hệ: 

* Văn phòng Chuyển đổi số – Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Website: http://digital.business.gov.vn/ 

Zalo: https://zalo.me/g/jjfzeo563 

Hotline: 080-43853 

Email: digital@mpi.gov.vn / chuyendoiso.mpi@gmail.com  

* Trung tâm Chuyển đổi số Việt Nam – Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ 

Website: https://www.bmz-digital.global/…/digital… /  

Email: dtc-vietnam@giz.de  

 

Một số hình ảnh tại lớp đào tạo: