BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Đào tạo chuyên sâu tại công ty cổ phần Tomeco An Khang

  • 09 tháng 12, 2022 - 5:27 PM

  • Tác giả: Chương trình Hỗ trợ DN CĐS

  • Chia sẻ:

Ngày 08/12, chuyên gia của chương trình đã tư vấn và đào tạo trực tiếp về Lộ trình Chuyển đổi số đã xây dựng trong năm 2021 tại doanh nghiệp. Tomeco An Khang là 1 trong những doanh nghiệp được triển khai Lộ trình chuyển đổi số trong năm 2021.

Ghi nhận sau 1 năm triển khai lộ trình, doanh nghiệp đã có được những kết quả rất tích cực trong quá trình quản trị, sản xuất và kinh doanh. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các phương hướng tiếp theo của Lộ trình và coi Chuyển đổi số là 1 trong những nguồn lực cốt lõi trong định hướng phát triển của công ty.

Phát biểu tại buổi đào tạo, Ông Lê Quý Khả – Chủ tịch HĐQT công ty cho biết: Trong sản xuất kinh doanh, quản trị chúng tôi cũng đã “hì hục” nghiên cứu triển khai. Tuy nhiên đang triển khai ở mức sơ khai. Công ty thấy được sự cần thiết của chuyển đổi số khi nhìn nhận được các công ty Việt Nam cũng đã có những bức tiến rất xa.

Chuyên gia của chương trình cũng khảo sát và phỏng vấn các phòng ban về quá trình triển khai Lộ trình chuyển đổi số, theo đó, chương trình nhận được các thông tin như sau:

  • Phòng Công nghệ thông tin: Chúng tôi đang triển khai, và mong muốn triển khai thành công dự án chuyển đổi số này. Sau buổi đào tạo, tôi sẽ kết nối sâu với chuyên gia để triển khai phương hướng đã xây dựng một cách tốt nhất để tối ưu các phần mềm đang sử dụng
  • Phòng nhân sự: Sau buổi đào tạo chúng tôi hiểu được Chuẩn hóa của nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số là như thế nào? Con người phải cập nhật những gì để tiếp cận chuyển đổi số? Từ đó có định hướng trong đào tạo và tuyển dụng.
  • Phòng Sản xuất: Việc ứng dụng các công nghệ số đã giúp chúng tôi phát hiện và phòng tránh sự lãng phí trong sử dụng nguyên vật liệu, trong công tác cung ứng vật tư và quản lý kho, quản lý mặt bằng.

Các hợp phần của buổi đào tạo như cơ bản về khai thác, sử dụng công nghệ như một nguồn lực mới của doanh nghiệp; tư duy tối ưu, đốt phá trong chuyển đổi số và các cơ hội, mô hình kinh doanh mới; một số hướng triển khai chuyển đổi số của các phòng ban được chuyên gia của chương trình trình bày tại buổi đào tạo.

Một số hình ảnh của buổi đào tạo, tư vấn và khảo sát: