BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Gói hỗ trợ CDS

Gói hỗ trợ Xây dựng Lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp (2023)

Hoạt động Hỗ trợ kỹ thuật cho Doanh nghiệp chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ triển khai thực hiện với sự tài trợ từ Chính phủ Đức. Hoạt động sẽ hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ được lựa […]...

Đăng ký cung cấp giải pháp Chuyển đổi số

Nhằm hỗ trợ giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp theo 3 gói “Start Digital”, “Grow Digital”, và “Go Digital – Go Global”, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp Dự án USAID LinkSME khảo sát, đánh giá và lựa chọn tối thiểu 20 nhà cung cấp giải […]...

Gói hỗ trợ xây dựng Chiến lược và Lộ trình Chuyển đổi số (Đợt 2)

Dự kiến hỗ trợ cho 25 doanh nghiệp được lựa chọn trong năm 2022

Gói CĐS hướng tới thị trường toàn cầu (Go Digital – Go Global)

Hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số để thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thương hiệu và sản phẩm trên thị trường quốc tế.

Gói Tăng tốc CĐS (Grow Digital)

Hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số để tăng tốc phát triển.

Gói Bắt đầu CĐS (Start Digital)

Hỗ trợ các doanh nghiệp mới bắt đầu chuyển đổi số