BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Thứ Năm - 8:00 am

18

tháng 08
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Đào tạo Chuyển đổi số hướng tới thị trường toàn cầu cho doanh nghiệp nhỏ...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Thừa Thiên Huế
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Ba - 1:30 pm

16

tháng 08
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chuyển đổi số Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Hai - 8:00 am

08

tháng 08
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Khóa tập huấn đào tạo Tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hình thức : Trực tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ Ba - 8:00 am

26

tháng 07
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội nghị thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho DNNVV

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11, đường Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
 • Hình thức : Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Thứ Sáu - 8:00 am

22

tháng 07
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số cho quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Hình thức : Trực tiếp tại Nghệ An
Thứ Tư - 8:30 am

13

tháng 07
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội thảo chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Tỉnh Tuyên Quang

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Tỉnh Tuyên Quang
 • Hình thức : Trực tiếp