BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Thứ Sáu - 12:08 am

10

tháng 06
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội thảo Phát triển mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Năm - 8:00 am

26

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội nghị Chuyển đổi số cho DNNVV Thành phố Hải Phòng: Cơ hội, thách thức và giải...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
 • Địa điểm: Thành phố Hải Phòng
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Ba - 8:00 am

24

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số cho quản lý doanh nghiệp Tỉnh Lạng Sơn

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Lạng Sơn
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Tư - 8:00 am

18

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Webinar “Hướng dẫn chuyển đổi số với thương mại điện tử xuyên biên giới”...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Online
 • Hình thức : Trực tuyến qua nền tảng Zoom
Thứ Năm - 8:00 am

21

tháng 04
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội nghị Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Ninh Thuận – Cơ hội, thách...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Ninh Thuận
 • Hình thức : Tổ chức offline
Thứ Năm - 8:00 am

24

tháng 03
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội thảo “Kinh nghiệm xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Online
 • Hình thức : Tổ chức Online