BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Thứ Năm - 1:00 pm

21

tháng 01
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội thảo Chuyển đổi số cho Danh nghiệp nhỏ và vừa cơ hội, thách thức và giải...

  • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
  • Địa điểm: Khách sạn Grand Sài Gòn, 8 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hình thức : Tổ chức offline
Thứ Năm - 8:00 am

03

tháng 12
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Lễ Công Bố Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển Đổi số giai đoạn 2021-2025...

  • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
  • Địa điểm:
  • Hình thức : Tổ chức Online