BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Thứ Sáu - 8:00 am

22

tháng 07
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số cho quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Hình thức : Trực tiếp tại Nghệ An
Thứ Tư - 8:30 am

13

tháng 07
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội thảo chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Tỉnh Tuyên Quang

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Tỉnh Tuyên Quang
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Năm - 8:08 am

30

tháng 06
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số dành cho Quản lý doanh nghiệp TP Đà Nẵng

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Sáu - 12:08 am

10

tháng 06
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội thảo Phát triển mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Năm - 8:00 am

26

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội nghị Chuyển đổi số cho DNNVV Thành phố Hải Phòng: Cơ hội, thách thức và giải...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
 • Địa điểm: Thành phố Hải Phòng
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Ba - 8:00 am

24

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số cho quản lý doanh nghiệp Tỉnh Lạng Sơn

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Lạng Sơn
 • Hình thức : Trực tiếp